Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Tuumasta Toimeen

Tuumasta Toimeen

Toteuttaja Äijälän Vammaisten tuki ry
Toiminta-aika 1.2.2009 – 30.6.2010

 

Mitä?

Hankkeen tarkoituksena oli edistää puutarha-alasta kiinnostuneiden tai alalle kouluttautuneiden vaikeasti työllistettävien ja vajaakuntoisten työllistymistä. Tarjoamalla sopivia työtoiminnan paikkoja sekä työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja, voidaan parantaa työllistymistä myös avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen tavoitteena oli kunnostaa Äijälän puutarha-alue ympärivuotiseksi työtoiminnan paikaksi. Työtoiminnan toteutuminen edellytti työtoiminnan muotojen ja mallien kehittämistä. Lisäksi tuotteiden kehittämisen sekä markkinoinnin ja edelleen myynnin kehittämisen katsottiin olevan edellytyksenä ympärivuotisen työtoiminnan mahdollistamiseksi. 

 

Miten?

Hankkeeseen palkattiin pitkäaikaistyötön puutarhuri/työtoiminnan ohjaaja, jolta vajaakuntoiset työntekijät saivat ohjausta. Puutarhuri kehitti toimintatapoja, jotka helpottavat kuntoutujien työskentelyä puutarhalla. 
Tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisti työtoimintaa tarvitsevien asiakkaiden löytymisen. Asiakkaita saatiin myös työkokeiluun sekä alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja työharjoitteluihin. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa mahdollisti valmennustoiminnan kehittämisen, ohjaajien osallistumisen TOT-koulutukseen sekä asiakkaan palkkatukityöpaikan ja työssäoppimispaikan Äijälän ulkopuolelle. 

Tiedotus ja markkinointi tapahtuivat Äijälän internet -sivustolla, sähköpostimainonnalla, lehtitiedotuksella, tutustumisiltapäivällä sekä esitteillä. Etenkin internet -sivustoja kehitettiin. Yhteistyökumppaneita varten laadittiin myös Äijälän ”palvelupaketti”, josta selviää Äijälän tarjoamat työtoiminnan palvelut. Lisäksi luotiin työtehtäviä esittelevä asiakaskortti sekä mainostamiseen sopiva mainospohja. 

Puutarhan tuotekehittelyn tuloksena suunniteltiin jatkojalosteita, kuivattuja yrttejä ja maustesekoituksia sekä teesekoituksia. Puutarha-alueen suhteen tehtiin useita uudistuksia, kuten tilattiin uusi kesäkasvihuone, rakennettiin uusi kanala ja yrttimaa, siistittiin aluetta sekä rakennettiin säilytystiloja. 
Puutarhalla työskenteli kuntoutujia muun muassa istutus- ja kylvötöissä, ympäristönhoitotehtävissä, puutarhatöissä, rakennustöissä ja eläintenhoidossa. Työntekijöiden haastatteluissa käytettiin apuna Duunari-hankkeessa kehitettyä OsaajaPlus-järjestelmää. Kuntoutujien kanssa tehtiin ohjaustyötä sekä henkilökohtaiseen elämään, että työhön liittyvissä asioissa. Kuntoutujien avuksi laadittiin perehdytyskansio sekä lukutaidottomille työjärjestystä ja työtehtäviä kuvaavat kuvakortit. 

Hankkeen aikana järjestettiin kansainvälisiä työleirejä, joihin osallistui ulkomaalaisia (terveitä) osallistujia sekä suomalaisia vajaakuntoisia osallistujia.  

 

Miksi?

Puutarhan ja työtoiminnan kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi, koska puutarha tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia ympärivuotisesti tuotteiden jatkojalostuksessa.

 

Tulokset!

TYÖTOIMINTA JA PUUTARHA
Hankkeen päättyessä puutarhalla työskenteli palkkatukityöntekijää (7), kuntouttavan työtoiminnan osallistujia (5) sekä puutarhuri/työtoiminnan johtaja (uusi työpaikka). Työtoiminta käynnistettiin ympärivuotiseksi ja työtoiminnan muodot monipuolistuivat. Puutarhatyön/työtoiminnan ohjaajaksi palkattu henkilö vakinaistettiin ja hän hakeutui työnsä ohella opiskelemaan hortonomiksi.

MARKKINOINTI
Sekä puutarha-alue, puutarhan tuotteet, että tuotteiden markkinointi kehittyivät hankkeen aikana. Puutarhasato sai uusia ostajia markkinointikanavien laajetessa. Laadittiin puutarhan vihersuunnitelma ja haettiin hankerahoitusta ympärivuotisten tilojen rakentamiseen sekä yksilövalmentajan palkkaamiseen. 

TOIMINTAMALLI
Hankkeen aikana luotiin asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa kuvataan kuinka asiakasta ohjataan toiminnan aikana. Tärkeää on myös, että jatkossa yhteistyöverkosto osaa käyttää Äijälän työvalmennus- ja työharjoittelupalveluita. Hankkeen myötä päätettiin keskittyä palkkatukityön sijasta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset laadittiin Muuramen kunnan ja Jyväskylän Työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Tuumasta Toimeen

Tuumasta Toimeen

Toteuttaja Äijälän Vammaisten tuki ry
Toiminta-aika 1.2.2009 – 30.6.2010

 

Mitä?

Hankkeen tarkoituksena oli edistää puutarha-alasta kiinnostuneiden tai alalle kouluttautuneiden vaikeasti työllistettävien ja vajaakuntoisten työllistymistä. Tarjoamalla sopivia työtoiminnan paikkoja sekä työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja, voidaan parantaa työllistymistä myös avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen tavoitteena oli kunnostaa Äijälän puutarha-alue ympärivuotiseksi työtoiminnan paikaksi. Työtoiminnan toteutuminen edellytti työtoiminnan muotojen ja mallien kehittämistä. Lisäksi tuotteiden kehittämisen sekä markkinoinnin ja edelleen myynnin kehittämisen katsottiin olevan edellytyksenä ympärivuotisen työtoiminnan mahdollistamiseksi. 

 

Miten?

Hankkeeseen palkattiin pitkäaikaistyötön puutarhuri/työtoiminnan ohjaaja, jolta vajaakuntoiset työntekijät saivat ohjausta. Puutarhuri kehitti toimintatapoja, jotka helpottavat kuntoutujien työskentelyä puutarhalla. 
Tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisti työtoimintaa tarvitsevien asiakkaiden löytymisen. Asiakkaita saatiin myös työkokeiluun sekä alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja työharjoitteluihin. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa mahdollisti valmennustoiminnan kehittämisen, ohjaajien osallistumisen TOT-koulutukseen sekä asiakkaan palkkatukityöpaikan ja työssäoppimispaikan Äijälän ulkopuolelle. 

Tiedotus ja markkinointi tapahtuivat Äijälän internet -sivustolla, sähköpostimainonnalla, lehtitiedotuksella, tutustumisiltapäivällä sekä esitteillä. Etenkin internet -sivustoja kehitettiin. Yhteistyökumppaneita varten laadittiin myös Äijälän ”palvelupaketti”, josta selviää Äijälän tarjoamat työtoiminnan palvelut. Lisäksi luotiin työtehtäviä esittelevä asiakaskortti sekä mainostamiseen sopiva mainospohja. 

Puutarhan tuotekehittelyn tuloksena suunniteltiin jatkojalosteita, kuivattuja yrttejä ja maustesekoituksia sekä teesekoituksia. Puutarha-alueen suhteen tehtiin useita uudistuksia, kuten tilattiin uusi kesäkasvihuone, rakennettiin uusi kanala ja yrttimaa, siistittiin aluetta sekä rakennettiin säilytystiloja. 
Puutarhalla työskenteli kuntoutujia muun muassa istutus- ja kylvötöissä, ympäristönhoitotehtävissä, puutarhatöissä, rakennustöissä ja eläintenhoidossa. Työntekijöiden haastatteluissa käytettiin apuna Duunari-hankkeessa kehitettyä OsaajaPlus-järjestelmää. Kuntoutujien kanssa tehtiin ohjaustyötä sekä henkilökohtaiseen elämään, että työhön liittyvissä asioissa. Kuntoutujien avuksi laadittiin perehdytyskansio sekä lukutaidottomille työjärjestystä ja työtehtäviä kuvaavat kuvakortit. 

Hankkeen aikana järjestettiin kansainvälisiä työleirejä, joihin osallistui ulkomaalaisia (terveitä) osallistujia sekä suomalaisia vajaakuntoisia osallistujia.  

 

Miksi?

Puutarhan ja työtoiminnan kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi, koska puutarha tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia ympärivuotisesti tuotteiden jatkojalostuksessa.

 

Tulokset!

TYÖTOIMINTA JA PUUTARHA
Hankkeen päättyessä puutarhalla työskenteli palkkatukityöntekijää (7), kuntouttavan työtoiminnan osallistujia (5) sekä puutarhuri/työtoiminnan johtaja (uusi työpaikka). Työtoiminta käynnistettiin ympärivuotiseksi ja työtoiminnan muodot monipuolistuivat. Puutarhatyön/työtoiminnan ohjaajaksi palkattu henkilö vakinaistettiin ja hän hakeutui työnsä ohella opiskelemaan hortonomiksi.

MARKKINOINTI
Sekä puutarha-alue, puutarhan tuotteet, että tuotteiden markkinointi kehittyivät hankkeen aikana. Puutarhasato sai uusia ostajia markkinointikanavien laajetessa. Laadittiin puutarhan vihersuunnitelma ja haettiin hankerahoitusta ympärivuotisten tilojen rakentamiseen sekä yksilövalmentajan palkkaamiseen. 

TOIMINTAMALLI
Hankkeen aikana luotiin asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa kuvataan kuinka asiakasta ohjataan toiminnan aikana. Tärkeää on myös, että jatkossa yhteistyöverkosto osaa käyttää Äijälän työvalmennus- ja työharjoittelupalveluita. Hankkeen myötä päätettiin keskittyä palkkatukityön sijasta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset laadittiin Muuramen kunnan ja Jyväskylän Työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: