Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Välitän

Välitän

Toteuttaja Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.
Toiminta-aika 1.12.2008 – 31.3.2011

 

Mitä?

Hankkeen kohderyhmänä olivat  17–25-vuotiaat väliinputoajanuoret ja heidän perheensä.
Väliinputoajanuoret ovat koulunsa keskeyttäneitä tai peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneitä tai heillä on muuten vaikeuksia sijoittautua työelämään. Nuorilta puuttuvat elämänhallintataidot ja nuori putoaa kaikesta. Yhteishaun tiedoissa näkyy mihin nuori hakee, jos ei hae tai ota hakemaansa paikkaa vastaan, se ei näy missään. Osalta nuorilta puuttuu nyky-yhteiskunnan elinresurssi, aloitekyky ja joustava asenne. Nuorten elämässä ei ole ollut riittävästi tukipuita, ja niiden rakentaminen on ehto eteenpäin menemiselle yhteiskunnassamme. Nuori kaipaa aitoa kohtaamista, välittämistä, luottamusta, rohkaisua ja tukea. Välitän-hankkeen tavoitteena oli ensisijaisesti nuorten turvallisuuden tunteen kehittäminen. Toissijaisena tavoitteena oli nuorten työllistäminen ja koulutukseen hakeutuminen. 

 

Miten?

Hankkeeseen osallistujat olivat hankasalmelaisia 17–25 -vuotiaita nuoria, jotka valittiin yhteistyössä sosiaalitoimen, TE-toimiston ja mielenterveystoimiston kanssa. Osa nuorista tuli vanhempien ”lähettämänä” tai itse oman kiinnostuksen vuoksi. Yhteistyö sujui hyvin ja yhteistyöverkosto laajentui työn edetessä. 

Yksilöohjaus toteutettiin jokaisen nuoren kanssa. Välitän-hankkeen lähtökohtana oli ajatus, että jokainen nuori on oman elämänsä paras asiantuntija, jos hän saa siihen tukea. Päätöksiä ei tehdä nuoren puolesta, vaan häntä tuetaan ja vahvistetaan niissä asioissa, joissa hän tarvitsee tukea. 

Yksilötyön lisäksi hankkeessa toimitaan ryhmissä. Ryhmät olivat toiminta- ja keskusteluryhmiä, joissa vahvistetaan nuoren elämänhallintataitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Ryhmän toiminnat alkoivat itsetuntemukseen ja arkeen liittyvillä harjoituksilla. Nuoret saivat alkuun vain kuunnella, eikä itsestä tai omista ajatuksista tarvinnut kertoa ääneen. Ryhmätapaamisissa käytiin myös työnohjauksellisia keskusteluja siitä, miltä töissä olo tuntuu ja miten töissä menee. Jos kaikki ryhmäläiset eivät ole työharjoitteluissa tai muissa töissä, käytetään aikaa vähemmän tähän keskusteluun.

Toimintapäivät syntyivät jatkoideana yhdessä nuorten kanssa suunnitellen. Tavoitteena toimintapäivissä oli kohdata paikallisia yrittäjiä ja työyhteisöjä sekä tutustua uusiin harrastuksiin ja hyvinvointia tuottaviin palveluihin. Toimintapäivissä nuoret pääsivät tutustumaan uusiin toimintamuotoihin ja samalla uusiin ihmisiin. Toimintapäivät olivat tärkeä matalankynnyksen vaihe tutustua toisiin nuoriin ja näiden päivien jälkeen oli helpompi lähteä kokoamaan pienryhmiä. 

Työnohjaus nuorten työnantajille. Työpajaohjaajan kanssa oli säännöllisesti työnohjauskerta kerran kuussa. Muiden työnantajien kanssa ohjaus on ollut satunnaisempaa. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on ollut loppuvaiheessa säännöllinen työn- ja oppisopimusopintojen sisällöllinen ohjaus, muutoin hänen ohjaajansa opinnoissa on oman työyhteisön sisältä. Työnetsinnässä nuorten kanssa on ollut apuna koko Hankasalmen verkosto ja hankkeemme molemmat työntekijät.

Välitän-hankkeesta on ollut artikkeleita paikallislehdessä Hankasalmen Sanomissa sekä valtakunnallisessa Nuorisotyö-lehdessä. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisussa, Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytäntöinä on artikkeli hankkeesta. Vaasan yliopiston Levon instituutti julkaisi Sopimalla palveluita-oppaan vuonna 2010. Oppaassa on yhtenä esimerkki hankkeena Välitän-hanke. Heikki Susiluoman laatimassa Valtion, kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin uudet yhteisyömuodot ja – alueet maaseudulla raportissa ehdotetaan Välitän-hankkeen toiminnan laajentamista valtakunnalliseksi. Raportin on tuottanut Kansalaisjärjestöteemaryhmä ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Hanke oli esillä syksyllä 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä Sadonkorjuu-seminaarissa. 

 

Miksi?

Tavoitteena oli nuorten hyvinvoinnin kehittäminen tukeminen työnhaussa ja työllistämisen tiellä. Lähtökohtana olivat nuoren omat tarpeet.

 

Tulokset!

Määrällisesti tavoitteet saavutettiin. Hankkeen ensisijainen tavoite oli nuoren turvallisuuden tunteen kehittäminen. Välitän hankkeesta oli mukana kaikkiaan 21 nuorta. Tytöt ovat olleet erityisen sitoutuneita yksilö-ja ryhmätapaamisiin. Poikia on kiinnostanut enemmän työnsaanti ja raha-asiat. Toiminnallisuus ja keskustelu tavoitteina ovat toteutuneet hyvin. 

Toissijainen tavoite oli nuorten työllistyminen ja koulutukseen hakeutuminen. Jokaisen nuoren kanssa on tehty yksilöohjausta. Ryhmäohjausta on ollut tyttöryhmässä. Nuorten työnantajille taas on ollut työnohjausta, työpajaohjaajan kanssa kerran kuukaudessa, muiden kanssa harvemmin. Nuorten kanssa on myös ollut yhdessä työnetsintää, jossa apuna Hankasalmen verkosto. Verkostoyhteistyötä on tehty nuorten perheiden, kunnan toimijoiden kanssa, TE-toimiston, Työkalupakin, toisten osahankkeiden ja oppisopimustoimiston kanssa.  

Pienryhmätoiminta on uutta, myös verkostopalaverit yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Hankkeen toimintamalleista koottiin Mitä väliä?-työkirja, jota voidaan hyödyntää nuorten kanssa työskennellessä. Hankkeen aikana koottiin näyttely valokuvauksesta innostuneen nuoren valokuvista. Näyttely oli esillä Hankasalmella ja Jyväskylässä. Vielä hankkeen loppuvaiheessa nuori perusti alan yrityksen.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Välitän

Välitän

Toteuttaja Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.
Toiminta-aika 1.12.2008 – 31.3.2011

 

Mitä?

Hankkeen kohderyhmänä olivat  17–25-vuotiaat väliinputoajanuoret ja heidän perheensä.
Väliinputoajanuoret ovat koulunsa keskeyttäneitä tai peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneitä tai heillä on muuten vaikeuksia sijoittautua työelämään. Nuorilta puuttuvat elämänhallintataidot ja nuori putoaa kaikesta. Yhteishaun tiedoissa näkyy mihin nuori hakee, jos ei hae tai ota hakemaansa paikkaa vastaan, se ei näy missään. Osalta nuorilta puuttuu nyky-yhteiskunnan elinresurssi, aloitekyky ja joustava asenne. Nuorten elämässä ei ole ollut riittävästi tukipuita, ja niiden rakentaminen on ehto eteenpäin menemiselle yhteiskunnassamme. Nuori kaipaa aitoa kohtaamista, välittämistä, luottamusta, rohkaisua ja tukea. Välitän-hankkeen tavoitteena oli ensisijaisesti nuorten turvallisuuden tunteen kehittäminen. Toissijaisena tavoitteena oli nuorten työllistäminen ja koulutukseen hakeutuminen. 

 

Miten?

Hankkeeseen osallistujat olivat hankasalmelaisia 17–25 -vuotiaita nuoria, jotka valittiin yhteistyössä sosiaalitoimen, TE-toimiston ja mielenterveystoimiston kanssa. Osa nuorista tuli vanhempien ”lähettämänä” tai itse oman kiinnostuksen vuoksi. Yhteistyö sujui hyvin ja yhteistyöverkosto laajentui työn edetessä. 

Yksilöohjaus toteutettiin jokaisen nuoren kanssa. Välitän-hankkeen lähtökohtana oli ajatus, että jokainen nuori on oman elämänsä paras asiantuntija, jos hän saa siihen tukea. Päätöksiä ei tehdä nuoren puolesta, vaan häntä tuetaan ja vahvistetaan niissä asioissa, joissa hän tarvitsee tukea. 

Yksilötyön lisäksi hankkeessa toimitaan ryhmissä. Ryhmät olivat toiminta- ja keskusteluryhmiä, joissa vahvistetaan nuoren elämänhallintataitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Ryhmän toiminnat alkoivat itsetuntemukseen ja arkeen liittyvillä harjoituksilla. Nuoret saivat alkuun vain kuunnella, eikä itsestä tai omista ajatuksista tarvinnut kertoa ääneen. Ryhmätapaamisissa käytiin myös työnohjauksellisia keskusteluja siitä, miltä töissä olo tuntuu ja miten töissä menee. Jos kaikki ryhmäläiset eivät ole työharjoitteluissa tai muissa töissä, käytetään aikaa vähemmän tähän keskusteluun.

Toimintapäivät syntyivät jatkoideana yhdessä nuorten kanssa suunnitellen. Tavoitteena toimintapäivissä oli kohdata paikallisia yrittäjiä ja työyhteisöjä sekä tutustua uusiin harrastuksiin ja hyvinvointia tuottaviin palveluihin. Toimintapäivissä nuoret pääsivät tutustumaan uusiin toimintamuotoihin ja samalla uusiin ihmisiin. Toimintapäivät olivat tärkeä matalankynnyksen vaihe tutustua toisiin nuoriin ja näiden päivien jälkeen oli helpompi lähteä kokoamaan pienryhmiä. 

Työnohjaus nuorten työnantajille. Työpajaohjaajan kanssa oli säännöllisesti työnohjauskerta kerran kuussa. Muiden työnantajien kanssa ohjaus on ollut satunnaisempaa. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on ollut loppuvaiheessa säännöllinen työn- ja oppisopimusopintojen sisällöllinen ohjaus, muutoin hänen ohjaajansa opinnoissa on oman työyhteisön sisältä. Työnetsinnässä nuorten kanssa on ollut apuna koko Hankasalmen verkosto ja hankkeemme molemmat työntekijät.

Välitän-hankkeesta on ollut artikkeleita paikallislehdessä Hankasalmen Sanomissa sekä valtakunnallisessa Nuorisotyö-lehdessä. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisussa, Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytäntöinä on artikkeli hankkeesta. Vaasan yliopiston Levon instituutti julkaisi Sopimalla palveluita-oppaan vuonna 2010. Oppaassa on yhtenä esimerkki hankkeena Välitän-hanke. Heikki Susiluoman laatimassa Valtion, kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin uudet yhteisyömuodot ja – alueet maaseudulla raportissa ehdotetaan Välitän-hankkeen toiminnan laajentamista valtakunnalliseksi. Raportin on tuottanut Kansalaisjärjestöteemaryhmä ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Hanke oli esillä syksyllä 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä Sadonkorjuu-seminaarissa. 

 

Miksi?

Tavoitteena oli nuorten hyvinvoinnin kehittäminen tukeminen työnhaussa ja työllistämisen tiellä. Lähtökohtana olivat nuoren omat tarpeet.

 

Tulokset!

Määrällisesti tavoitteet saavutettiin. Hankkeen ensisijainen tavoite oli nuoren turvallisuuden tunteen kehittäminen. Välitän hankkeesta oli mukana kaikkiaan 21 nuorta. Tytöt ovat olleet erityisen sitoutuneita yksilö-ja ryhmätapaamisiin. Poikia on kiinnostanut enemmän työnsaanti ja raha-asiat. Toiminnallisuus ja keskustelu tavoitteina ovat toteutuneet hyvin. 

Toissijainen tavoite oli nuorten työllistyminen ja koulutukseen hakeutuminen. Jokaisen nuoren kanssa on tehty yksilöohjausta. Ryhmäohjausta on ollut tyttöryhmässä. Nuorten työnantajille taas on ollut työnohjausta, työpajaohjaajan kanssa kerran kuukaudessa, muiden kanssa harvemmin. Nuorten kanssa on myös ollut yhdessä työnetsintää, jossa apuna Hankasalmen verkosto. Verkostoyhteistyötä on tehty nuorten perheiden, kunnan toimijoiden kanssa, TE-toimiston, Työkalupakin, toisten osahankkeiden ja oppisopimustoimiston kanssa.  

Pienryhmätoiminta on uutta, myös verkostopalaverit yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Hankkeen toimintamalleista koottiin Mitä väliä?-työkirja, jota voidaan hyödyntää nuorten kanssa työskennellessä. Hankkeen aikana koottiin näyttely valokuvauksesta innostuneen nuoren valokuvista. Näyttely oli esillä Hankasalmella ja Jyväskylässä. Vielä hankkeen loppuvaiheessa nuori perusti alan yrityksen.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: