Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Välittämällä voimaa kumppanuushanke

Välittämällä voimaa kumppanuushanke

Toteuttaja Viitaseudun Kumppanuus ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2011

 

Mitä?

Välittämällä Voimaa oli paikallisen työllisyyden ja verkostojen kehittämishanke. Hankkeen tehtävä oli luoda, kehittää ja vahvistaa paikallisia työllistämiskumppanuuksia ja verkostoja. Samalla parantaa työvalmennusosaamisen ja työllistämistoiminnan laatua ja sen monipuolistamista.

Hankkeen tehtävänä oli paikallisen työllisyyskumppanuuden ja verkostojen luominen, kehittäminen ja vahvistaminen, työllistämistoiminnan laadun parantaminen ja monipuolistaminen, osaamisen lisääminen asiakkaan tilanteen eteenpäin viemiseksi sekä työnantajayhteistyön kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli luoda malli kuntouttava työtoiminta järjestämisestä. Tavoitteena oli, että välityömarkkinoilta löydetään ja luodaan uusia matalan kynnyksen ja tuottavuuden työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. 

 

Miten?

Tiivistä yhteistyötä tehtiin TE-toimiston, sosiaalitoimen ja Työtä ja Toimeentuloa -projektin kanssa. Asiakkaan, TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyössä laatiman aktivointisuunnitelman jälkeen asiakas ohjautui Välittämällä voimaa–hankkeeseen. Alkuhaastattelun jälkeen etsittiin sopiva kuntouttavan työtoiminnan paikka, paikasta riippuen perehdytyksestä ja työhön ohjauksesta vastasi työpaikan vastuuhenkilö, joissain tapauksissa projektityöntekijä. Hankkeen myötä kuntouttavan työn työpaikkoja on löytynyt laaja-alaisesti. Niitä on työkeskuksen lisäksi kunnan liikunta-alueilla ja kouluilla, MLL:n Vaihtorilla, kehitysvammaisten asuntolassa, urheiluseuran kuntosalilla ja yhdistyksellä itsellään. Jatkossa tärkein tavoite on löytää lisää kuntouttavan työn työpaikkoja varsinkin kunnalta.

Hankkeesta tiedotettiin jo alkuvaiheessa Pihtiputaan kuntaa, TE-toimistoa sekä Viitaseudun Kumppanuus ry:tä. Myös paikallislehdessä oli pari artikkelia asiaan liittyen. Hankkeesta tehtiin esite ja Viitaseudun Kumppanuus ry:n kotisivuilta löytyy esittely. Sisäinen viestintä toimi ohjausryhmän sekä Viitaseudun Kumppanuus ry:n kokouksissa. 

Miksi?

TE-toimisto, sosiaalitoimi ja työttömyyden ehkäisyssä mukana olevat tahot olivat huolissaan kuntouttavan työtoiminnan riittämättömistä resursseista.  Pihtiputaalla ei ollut juurikaan resursseja järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Nähtiin kuitenkin, että tarvitaan yhä enemmän ohjaavia palveluita yhdeltä luukulta. Haluttiin kehittää kuntouttavaa työtoimintaa, joka parantaa työttömien työnhakuvalmiuksia ja työllisyyttä edistäviä toimia ja näin myös oman elämän hallintaa ja elämänlaatua.

 

Tulokset!

VALMENNUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTYMINEN
Projektityöntekijä osallistui Taitajasta Ohjaajaksi – Työvalmentajien ohjauskoulutukseen (TOT).

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana 28 henkilöä. Asiakkaat työllistyivät työnantajaverkoston erilaisiin työpaikkoihin pitkin vuotta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olleista asiakkaista kolme kävi kansalaisopiston tietotekniikan perusteet–kurssin. Yksi asiakas pääsi avoimille työmarkkinoille ja toinen palkkatukityöhön kuntouttavan työtoiminnan jälkeen. Hankkeen myötävaikutuksella syntyi yksi uusi työpaikka. 
Välittämällä Voimaa-hanke on mahdollistanut suunnitelmallisen kuntouttavan työtoiminnan aloittamisen Pihtiputaalla. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja laaja työnantajaverkosto mahdollistaa työllistymisen useisiin eri työtehtäviin. Hankkeen aikana Viitasaaren Kumppanuus ry teki sopimuksen kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta. Asiakkailla on mahdollisuus päästä etenemään Viitaseudun kumppanuus ry:lle palkkatuella.

OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti, sen tuki hanketoteutukselle ja kehittämistyölle oli merkittävä, samalla kun verkostoyhteistyö vahvistui osallistujien kanssa.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Hyvänä käytäntönä mainittakoon yhteistyön tiivistyminen TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa kuntouttavan työtoiminnan vahvistamiseksi. Yhdessä on luotu yhteisvastuullinen ilmapiiri. Hankkeen aikana tulleiden hyvien käytäntöjen, verkostojen tiedon ja taidon myötä Viitaseudun Kumppanuus ry:llä on edelleen mahdollisuus järjestää ja kehittää kuntouttavaa työtoimintaa Pihtiputaalla. Hankkeen myötä on saatu vuokrattua käyttöön uusi työtila sekä työnantajaverkostolta erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Välittämällä voimaa kumppanuushanke

Välittämällä voimaa kumppanuushanke

Toteuttaja Viitaseudun Kumppanuus ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2011

 

Mitä?

Välittämällä Voimaa oli paikallisen työllisyyden ja verkostojen kehittämishanke. Hankkeen tehtävä oli luoda, kehittää ja vahvistaa paikallisia työllistämiskumppanuuksia ja verkostoja. Samalla parantaa työvalmennusosaamisen ja työllistämistoiminnan laatua ja sen monipuolistamista.

Hankkeen tehtävänä oli paikallisen työllisyyskumppanuuden ja verkostojen luominen, kehittäminen ja vahvistaminen, työllistämistoiminnan laadun parantaminen ja monipuolistaminen, osaamisen lisääminen asiakkaan tilanteen eteenpäin viemiseksi sekä työnantajayhteistyön kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli luoda malli kuntouttava työtoiminta järjestämisestä. Tavoitteena oli, että välityömarkkinoilta löydetään ja luodaan uusia matalan kynnyksen ja tuottavuuden työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. 

 

Miten?

Tiivistä yhteistyötä tehtiin TE-toimiston, sosiaalitoimen ja Työtä ja Toimeentuloa -projektin kanssa. Asiakkaan, TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyössä laatiman aktivointisuunnitelman jälkeen asiakas ohjautui Välittämällä voimaa–hankkeeseen. Alkuhaastattelun jälkeen etsittiin sopiva kuntouttavan työtoiminnan paikka, paikasta riippuen perehdytyksestä ja työhön ohjauksesta vastasi työpaikan vastuuhenkilö, joissain tapauksissa projektityöntekijä. Hankkeen myötä kuntouttavan työn työpaikkoja on löytynyt laaja-alaisesti. Niitä on työkeskuksen lisäksi kunnan liikunta-alueilla ja kouluilla, MLL:n Vaihtorilla, kehitysvammaisten asuntolassa, urheiluseuran kuntosalilla ja yhdistyksellä itsellään. Jatkossa tärkein tavoite on löytää lisää kuntouttavan työn työpaikkoja varsinkin kunnalta.

Hankkeesta tiedotettiin jo alkuvaiheessa Pihtiputaan kuntaa, TE-toimistoa sekä Viitaseudun Kumppanuus ry:tä. Myös paikallislehdessä oli pari artikkelia asiaan liittyen. Hankkeesta tehtiin esite ja Viitaseudun Kumppanuus ry:n kotisivuilta löytyy esittely. Sisäinen viestintä toimi ohjausryhmän sekä Viitaseudun Kumppanuus ry:n kokouksissa. 

Miksi?

TE-toimisto, sosiaalitoimi ja työttömyyden ehkäisyssä mukana olevat tahot olivat huolissaan kuntouttavan työtoiminnan riittämättömistä resursseista.  Pihtiputaalla ei ollut juurikaan resursseja järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Nähtiin kuitenkin, että tarvitaan yhä enemmän ohjaavia palveluita yhdeltä luukulta. Haluttiin kehittää kuntouttavaa työtoimintaa, joka parantaa työttömien työnhakuvalmiuksia ja työllisyyttä edistäviä toimia ja näin myös oman elämän hallintaa ja elämänlaatua.

 

Tulokset!

VALMENNUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTYMINEN
Projektityöntekijä osallistui Taitajasta Ohjaajaksi – Työvalmentajien ohjauskoulutukseen (TOT).

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana 28 henkilöä. Asiakkaat työllistyivät työnantajaverkoston erilaisiin työpaikkoihin pitkin vuotta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olleista asiakkaista kolme kävi kansalaisopiston tietotekniikan perusteet–kurssin. Yksi asiakas pääsi avoimille työmarkkinoille ja toinen palkkatukityöhön kuntouttavan työtoiminnan jälkeen. Hankkeen myötävaikutuksella syntyi yksi uusi työpaikka. 
Välittämällä Voimaa-hanke on mahdollistanut suunnitelmallisen kuntouttavan työtoiminnan aloittamisen Pihtiputaalla. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja laaja työnantajaverkosto mahdollistaa työllistymisen useisiin eri työtehtäviin. Hankkeen aikana Viitasaaren Kumppanuus ry teki sopimuksen kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta. Asiakkailla on mahdollisuus päästä etenemään Viitaseudun kumppanuus ry:lle palkkatuella.

OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti, sen tuki hanketoteutukselle ja kehittämistyölle oli merkittävä, samalla kun verkostoyhteistyö vahvistui osallistujien kanssa.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Hyvänä käytäntönä mainittakoon yhteistyön tiivistyminen TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa kuntouttavan työtoiminnan vahvistamiseksi. Yhdessä on luotu yhteisvastuullinen ilmapiiri. Hankkeen aikana tulleiden hyvien käytäntöjen, verkostojen tiedon ja taidon myötä Viitaseudun Kumppanuus ry:llä on edelleen mahdollisuus järjestää ja kehittää kuntouttavaa työtoimintaa Pihtiputaalla. Hankkeen myötä on saatu vuokrattua käyttöön uusi työtila sekä työnantajaverkostolta erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: