Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Virma -projekti 2006-2008

Virma -projekti

Mielekkään elämän Verkosto MAMU -ikääntyneille

Ikääntyneillä maahanmuuttajilla on vaikeuksia sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, koska he puhuvat suomen kieltä erittäin heikosti ja kaipaavat jatkuvaa mielekästä tekemistä ja verkostoa. Heidän mahdollisuutensa työllistyä on epävarmaa, eikä muita toimintoja, joihin he voivat hakeutua ja osallistua ole tarpeeksi.

Päätavoitteet

 1. Ikääntyneiden maahanmuuttajien mielekkään elämän verkoston kehittäminen.
 2. Suomen arkikielen kehittäminen ja opettaminen toiminnan avulla työtuvissa.
 3. Oman osaamisen hyödyntäminen.
 4. Mielekkään elämän verkoston laajentaminen viranomaisten, ystävien, asukasyhdistysten, mamu-yhdistysten sekä muiden järjestöjen avulla.
 5. Projekti kehittää maahanmuuttajien vapaaehtoisvoimavaroja ja mentori-/tutori toimintamuotoa Jyväskylän ja maalaiskunnan asukkaiden kanssa.

Projektin toteutus

 • Yhteistyökumppaneiden avulla aktivoidaan ja lisätään ikääntyneiden maahanmuuttajien toimintakykyäl selviytyä omatoimisesti suomalaisesta arkielämästä.
 • Ikääntyneet maahanmuuttajat osallistuvat itse aktiivisesti omien tarpeidensa mukaisesti ja vaikuttavat projektin toteutumiseen.

Työtupatoiminnat

 1. Käsityötupa (ompelu, kudonta, kirjonta, puutyö, askartelu)
 2. Kulttuuritupa (mm. monikulttuuriset tapahtumat, näyttelyt
 3. Luontotupa (viljelypalstat, jokamiehenoikeudet)
 4. Suomen arkikielen tupa
 5. Liikunta-terveystupa (mm. ravitsemus, ruoanlaitto, hygienia)
 6. Retki- ja virkistystoiminta

Asuinalueet

 1. Jyväskylän kaupunki: Kuokkala, Huhtasuo, Keltinmäki, Keskusta
 2. Jyväskylän maalaiskunta: Palokka, Vaajakoski

Kohderyhmät

1. Ikääntyneet maahanmuuttajat jotka,

 • terveyden takia ovat jääneet pois työmarkkinoilta
 • etnisten kulttuurierojen vuoksi eivät ole päässeet mukaan työelämään
 • puhuvat heikosti suomea, erityisesti naiset, joilla on runsaasti työ-/elämän kokemuksia ja osaamisia
 • ovat yksinäisiä ja tarvitsevat ystävyysverkostoa sekä henkistä tukea.

2. Suomalaisia ikääntyneitä, joilla

 • on halu luoda mielekästä verkostoa, tutustua eri kulttuureista tulleisiin maahanmuuttajiin,
 • on erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää projektissa.

Rahoittajat

RAY
Jyväskylän kaupunki                
Jyväskylän maalaiskunta

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: