Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry antaa neuvonta- ja asiantuntijapalveluja Keski-Suomen maakunnassa toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Pyrkimyksenä on lisätä yhteistoimintaa kolmannen sektorin eri toimijoiden kesken sekä  verkostoitumista julkisen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin välillä. 

KYT ry:n tarjoamia palveluja ovat

  • neuvonta ja koulutus järjestö- ja projektitoiminnassa.
  • erilaisista rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen
  • ohjaus ulkopuolisen (kansallisen, kansainvälisen) rahoituksen hankinnassa
  • ohjaus ja neuvonta hankesuunnitelmien, budjettien ja hakemusten tekemisessä (esim. STEA, TE-keskus)
  • hankkeiden hallinnointi ja arviointi
  • Kansalaisten avoimet kohtaamispaikat: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Sepänkeskus

KYT ry hallinnoi, johtaa ja koordinoi hankkeita. Vuonna 2018 KYT ry:n hankkeita ovat mm: 


• PAIKKO toiminnan tuki (AVI/OKM)
• Keski-Suomen Työpajojen alueellinen koordinointi (AVI/OKM)
• PAIKKOverkko (ESR)
• PAR-järjestelmät (Opetus -ja kulttuuriministeriö)
• Uraverkosto & KOUTSAAMO (ELY-keskus)
• NUOVO - Nuorta voimaa järjestöihin (STEA)
• Välitin -välittäjäorganisaatiohanke (ESR)
• Wolmar -tiedonvälittämishanke (Maaseudun kehittämisohjelma)
• Yhdessä enemmän - maahanmuuttajat osana yhteisöä (ESR)