Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen olisi lyhytnäköistä politiikkaa

Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry on ottanut kantaa hallitusneuvotteluista kantautuviin uutisiin järjestöjen rahoituksen leikkauksista. Alla oleva mielipidekirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 24.5.2023.

Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen olisi lyhytnäköistä politiikkaa

Järjestöjen toiminnan merkittävyyttä yhteiskunnassa ei voi tarpeeksi korostaa. Järjestöt tarjoavat arvokasta toimintaa, apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti olisi valtava virhe, jonka seurauksista maksaisimme tulevaisuudessa suuren hinnan.

Erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ainutlaatuinen asiantuntemus ja osaaminen eri terveys- ja sosiaalialan kysymyksissä. Ne täydentävät julkisia palveluja tarjoamalla korvaamatonta tukea ja toimintaa, joita ei välttämättä ole saatavilla julkisen sektorin tarjoamina. Esimerkiksi järjestöjen vertaistukiryhmät toimivat niin ennaltaehkäisevänä kuin kuntouttavana toimintana. Rahoituksen leikkaaminen vaarantaisi eri ihmisryhmien pääsyn tarvitsemiinsa palveluihin.

Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen heikentää kansalaisyhteiskuntaa. Järjestöt tarjoavat paikan kansalaisaktiivisuudelle, mahdollisuuden kokeilla, innostua ja kuulua joukkoon. Ne luovat tiloja, joissa ihmiset voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Rahoituksen leikkaaminen vähentää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mikä heikentää demokratiaa.

On totta, että julkisen talouden haasteet edellyttävät toimenpiteitä ja säästöjä. Kuitenkin järjestöjen rahoituksen leikkaaminen ei ole viisain tai pitkäjänteisin ratkaisu. Esimerkiksi jos järjestöjen tarjoamat ennaltaehkäisevät toiminnot vähenevät tai loppuvat kokonaan, se voi johtaa suurempaan kysyntään julkisen sektorin palveluissa, kuten terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa.  Onko meillä tähän varaa?

toiminnanjohtaja Tiina Sivonen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[post_grid id="2974"]