Kansalaistoiminta. NYT! 24

Ulos selviytymisestä! Miten epävarmuus muuttaa kansalaisyhteiskuntaa. 

Kansalaisyhteiskunta on tärkeä osa yhteiskunnallista resilienssiä. Viime vuosien aikana kansalaisyhteiskunnalta sekä järjestötoimijoilta on vaadittu huomattavan paljon erilaista joustavuutta, kriisinsietokykyä sekä sopeutumiskykyä. Kansalaistoiminta.NYT -päivässä keskustellaan, miten kansalaisyhteiskunta ja järjestöt voivat vastata epävarmuuden vaikutuksiin. Mitä tarvitaan yhteisöllisyyden rakentamiseen kriisien sävyttämässä ajassa? 

Kansalaistoiminta.NYT -kehittämis- ja tutkimuspäivä kokoaa yhteen kansalaisyhteiskunnan toimijoita, tutkijoita ja kokijoita keskustelemaan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta ja sen kehittämisestä epävarmoissa olosuhteissa. Tavoitteena on löytää uusia keinoja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

Päivien ohjelma, osallistumismaksut ja muut tiedot päivittyvät tälle sivulle syksyn 2023 aikana.

Kansalaistoiminta.NYT!

Mitä?

 • Yksipäiväinen tutkimus- ja kehittämispäivä
 • Keskeisenä tarkoituksena haastaa kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiä kansalaistoiminnasta
 • Päivien toiminta on painottunut järjestäytyneen kansalais- ja yhdistystoiminnan ajankohtaisiin kysymyksiin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla
 • Tilaisuuden juuret ovat Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran KANTU-päivissä (Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät)

Kenelle?

 • Kohderyhmänä ovat tutkijat, järjestötyöntekijät sekä kansalaisyhteiskunnan kehittäjät/aktiivit eli tekijät, kokijat ja tutkijat
 • Tapahtumakonseptin keskeinen nimittäjä on kansalaisyhteiskunta
 • Tarkoituksena luoda vuoropuhelua tutkimustiedon ja käytännön välille.
 • Tavoitteena on tuoda käytännön kansalais- ja järjestötoimintaan tutkimuksellista näkökulmaa sekä nostaa kentällä ajankohtaisia teemoja tutkimuskohteiksi.
 • Tapahtuman ohjelma koostuu luennoista, työpajoista sekä osallistujien kohtaamisiin ja keskusteluihin varatuista hetkistä.

Aiemmat teemat

9.11.2017: Tuottaako vapaaehtoistoiminta aina yhteistä hyvää? Mikä ruokkii yhteenkuuluvuutta, entä mikä eriarvoisuutta?

 • Keynote: Muuttuva ja muuttumaton kansalaistoiminta yliopistonlehtori, TT Henrietta Grönlund, Helsingin yliopisto
 • Työpajojen teemat: Tuettu vapaaehtoistoiminta; Aatteet, arvot ja hyväntekeväisyys; Muutos ja liike sekä Yhteenkuuluvuus / Social Cohesion
 • Paneelikeskustelu Hyvä ja paha vapaaehtoistoiminta!
 • Ajankohta marraskuu, järjestettiin Jyväskylässä

7.11.2019: Koska viimeksi puhkaisit kuplasi? 

 • Päivän tema kupliva kansalaisyhteiskunta. Millaisia kuplia vallitsee suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa? Näemmekö niiden ulkopuolelle? Mikä on sinun kuplasi?
 • Keynote: Demokratiahäirintä kansalaisyhteiskunnan stressitestinä Professori Hanna Wass, Helsingin yliopisto
 • Työpajojen teemat: Järjestötoiminnan ammatillistuminen, Verkkoyhteisöt, Järjestötoiminta ja markkinat sekä Asiantuntijuus ja ääni.
 • Ajankohta marraskuu, järjestettiin Jyväskylässä

5.5.2022: Johtaminen ja valta

 • Keynote: Kansalaisyhteiskunnan merkitys Suomessa – Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto
 • Työpajat Järjestöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, Valta ja sosiaaliset jakolinjat kansalaistoiminnassa, Arvot esiin – yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja poliittisuus kansalaistoiminnassa, Kansalaiset vaikuttajina julkishallinnossa ja Tarvitseeko aito kansalaistoiminta johtamista
 • Paneelikeskustelu: Mitä on kansalaistoiminta vuonna 2030? Kuka ja mikä ohjaa kansalaistoimintaa?
 • Järjestettiin Tampereella, Artteli-kumppaanusyhdistys mukana järjestämässä
 • Ajankohta toukokuu
Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: