Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

STM Tukee90

Tuemme keskisuomalaisia järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä sen myötä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen erityisesti vaikuttaa. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita maakunnassa on noin 500. Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

 Yhteistä vaikuttamista, verkostoitumista ja viestintää:  

  • Järjestöille tukea uudessa toimintaympäristössä: Hankkeessa vahvistetaan ja tuetaan järjestöjen valmiuksia toimia sekä vaikuttaa uudessa kunta- ja maakuntarakenteessa. Vuosittain järjestetään maakunnallisia sote- ja maakuntapäiviä sekä alueellisia elinvoimapajoja. Lisäksi koordinoidaan maakunnallisen järjestöohjelman laadintaa ja tarjotaan järjestöille muutosvalmiuksia tukevia tilaisuuksia.
  • Tietoa ja vaikuttamismateriaalia keskisuomalaisesta järjestökentästä: Keväällä 2018 valmistunut Keski-Suomen järjestökartoitus kuvaa keskisuomalaista järjestökenttää sekä järjestö- kuntayhteistyötä.
  • Yhteistyötä: Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat keskisuomalaiset järjestöt ja järjestöverkostot, uudistuksen projektitoimisto ja vastuuvalmistelijat sekä viestintäryhmä, STM:n kärkihankkeet, keskisuomalaiset kunnat ja Järjestö 2.0 -hankekokonaisuus.
  • Avointa ja ymmärrettävää viestintää: Järjestöille tiedotetaan monikanavaisesti ja mahdollisimman selkeästi maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kuntien päättäjille ja viranhaltijoille suunnatuilla uutiskirjeillä avataan järjestöjen hyvinvointityötä ja järjestöyhteistyön mahdollisuuksia. Tiedotuskanavia ovat järjestöjen uutiskirjeet, kuntakirjeet, sähköposti, Yhdistystori, Innokylä, KS2020, Facebook ja Twitter.

Perustiedot: Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma. Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020.

Yhteystiedot:
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, p. 050 3440 429,
Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, p. 050 599 6293,
Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Hankkeen tiivistelmä