Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta

KYT-tilitoimiston palvelut

Kirjanpito ja budjetointi, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, veroilmoitukset

 • Tositteiden tallennus järjestelmään ja näiden pohjalta arvonlisäveroilmoitukset ilmoituskausittain
 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Veroilmoituksen laatiminen tilinpäätöksen pohjalta
 • Talousarvion syöttö ohjelmaan ja luonti edellisvuoden toteumien perusteella, talousarviovertailut toteutuneisiin tuloihin ja kuluihin

Palkanlaskenta, matkalaskujen käsittely ja maksatus, palkkojen ilmoitukset

 • Palkkojen ja palkkioiden laskenta, palkkalaskelmien lähetys asiakkaalle, palkkojen, ay-maksujen ja ulosottomaksujen maksatukset, palkkatodistukset
 • Matkalaskujen käsittely, maksatus ja vuosi-ilmoitukset
 • Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksatus
 • Eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusilmoitukset
 • Kelan ja vakuutusyhtiön päivärahahakemukset
 • Palkkojen vuosi-ilmoitukset

Ostolaskujen käsittely ja maksatus

 • Ostolaskujen maksatus
 • Ostolaskujen sähköinen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, paperisten laskujen syöttäminen sähköiseen järjestelmään

Myyntilaskujen teko, maksujen seuranta

 • Myyntilaskujen teko ja lähetys paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuina
 • Myyntireskontran ylläpito, kohdistumattomien maksusuoritusten kuittaaminen
 • Maksumuistutusten lähettäminen, laskujen ohjaus perintätoimistoon

Hankemaksatushakemukset ja selvitykset

 • Eri rahoittajien (esim. EU/ESR) hankemaksatushakemusten ja talousselvitysten tekeminen
 • STEA:n avustushakemuksiin taloustietojen laskeminen ja täyttäminen, maksatushakemukset ja talousselvitykset

Palkkatuki- ja kuntalisähakemukset sekä maksatuspyynnöt TE- ja ELY-keskukselle sekä kunnille

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: