Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta

KYT-tilitoimiston palvelut

 

Kirjanpito ja budjetointi, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, veroilmoitukset

–          Tositteiden tallennus järjestelmään ja näiden pohjalta arvonlisäveroilmoitukset ilmoituskausittain

–          Tilinpäätöksen laatiminen

–          Veroilmoituksen laatiminen tilinpäätöksen pohjalta

–          Talousarvion syöttö ohjelmaan ja luonti edellisvuoden toteumien perusteella, talousarviovertailut toteutuneisiin tuloihin ja kuluihin

Palkanlaskenta, matkalaskujen käsittely ja maksatus, palkkojen ilmoitukset

–          Palkkojen ja palkkioiden laskenta, palkkalaskelmien lähetys asiakkaalle, palkkojen, ay-maksujen ja ulosottomaksujen maksatukset, palkkatodistukset

–          Matkalaskujen käsittely, maksatus ja vuosi-ilmoitukset

–          Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksatus

–          Eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusilmoitukset

–          Kelan ja vakuutusyhtiön päivärahahakemukset

–          Palkkojen vuosi-ilmoitukset

Ostolaskujen käsittely ja maksatus

–          Ostolaskujen maksatus

–          Ostolaskujen sähköinen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, paperisten laskujen syöttäminen sähköiseen järjestelmään

Myyntilaskujen teko, maksujen seuranta

–          Myyntilaskujen teko ja lähetys paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuina

–          Myyntireskontran ylläpito, kohdistumattomien maksusuoritusten kuittaaminen

–          Maksumuistutusten lähettäminen, laskujen ohjaus perintätoimistoon

Palkkatuki- ja kuntalisähakemukset sekä maksatuspyynnöt TE- ja ELY-keskukselle sekä kunnille

Hankemaksatushakemukset ja selvitykset

–          Eri rahoittajien (esim. EU/ESR) hankemaksatushakemusten ja talousselvitysten tekeminen

–          STEA:n avustushakemuksiin taloustietojen laskeminen ja täyttäminen, maksatushakemukset ja talousselvitykset