KYT-tilitoimiston palvelut

 

Kirjanpito ja budjetointi, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, veroilmoitukset

-          Tositteiden tallennus järjestelmään ja näiden pohjalta arvonlisäveroilmoitukset ilmoituskausittain

-          Tilinpäätöksen laatiminen

-          Veroilmoituksen laatiminen tilinpäätöksen pohjalta

-          Talousarvion syöttö ohjelmaan ja luonti edellisvuoden toteumien perusteella, talousarviovertailut toteutuneisiin tuloihin ja kuluihin

Palkanlaskenta, matkalaskujen käsittely ja maksatus, palkkojen ilmoitukset

-          Palkkojen ja palkkioiden laskenta, palkkalaskelmien lähetys asiakkaalle, palkkojen, ay-maksujen ja ulosottomaksujen maksatukset, palkkatodistukset

-          Matkalaskujen käsittely, maksatus ja vuosi-ilmoitukset

-          Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksatus

-          Eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusilmoitukset

-          Kelan ja vakuutusyhtiön päivärahahakemukset

-          Palkkojen vuosi-ilmoitukset

Ostolaskujen käsittely ja maksatus

-          Ostolaskujen maksatus

-          Ostolaskujen sähköinen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, paperisten laskujen syöttäminen sähköiseen järjestelmään

Myyntilaskujen teko, maksujen seuranta

-          Myyntilaskujen teko ja lähetys paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuina

-          Myyntireskontran ylläpito, kohdistumattomien maksusuoritusten kuittaaminen

-          Maksumuistutusten lähettäminen, laskujen ohjaus perintätoimistoon

Palkkatuki- ja kuntalisähakemukset sekä maksatuspyynnöt TE- ja ELY-keskukselle sekä kunnille

Hankemaksatushakemukset ja selvitykset

-          Eri rahoittajien (esim. EU/ESR) hankemaksatushakemusten ja talousselvitysten tekeminen

-          STEA:n avustushakemuksiin taloustietojen laskeminen ja täyttäminen, maksatushakemukset ja talousselvitykset