KYTiltä lausunto Liikasen työryhmän raporttiin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta

Viiden ministeriön asettama, Erkki Liikasen johtama työryhmä julkaisi helmikuussa 2021 selvityksensä rahapelituottojen vähenemisen vaikutuksista ja niihin varautumisesta tulevina vuosina.

Työryhmä esitti neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi vaihtoehdoista lausuntoja liki 60:lta organisaatiolta ajalla 3.-18.3.2021.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ei saanut virallista lausuntopyyntöä. Aiheen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja tulevien ratkaisujen laajojen kansalaisyhteiskunta-vaikutusten vuoksi KYT katsoi aiheelliseksi kuitenkin ottaa osaa keskusteluun, ja toimitti erillisen lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon.

KYT ry näkee mm, että:

  • kansalaisyhteiskunnan autonomian, yhdenvertaisuuden ja elinvoiman takaamiseksi sen riippuvuutta rahoittajan strategisista tavoitteista tulee vähentää.
  • Riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon mukaisesti asia etenee, on järjestöjen rahoituksen taso turvattava tänä ja tulevina vuosina. Rahoitusmäärän romahduksella olisi suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.
  • Näin merkittävien uudistusten kohdalla olisi välttämätöntä, että lausuntomahdollisuus annetaan laajasti eri toimijoille ja lausunnon antamiseen varataan mahdollisuuksien mukaan aikaa. On välttämätöntä, että maakunnallista ja paikallista ääntä kuunnellaan.

Lue tästä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n koko lausunto rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksiin (VN/24501/2020-OKM-20):

Lue myös toiminnanjohtajamme 28.2.2021 Tiina Sivosen laatima kooste aiheesta.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[post_grid id="2974"]