Lahjoita

Lahjoittamalla yhteisö- ja osallisuustyöhömme olet mukana tukemassa ihmisten hyvinvointia. Valitse sinulle sopivin tapa lahjoittaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n toimintaan. Voit lahjoittaa KYTin yleiseen toimintaan tai hallinnoimamme Kansalaistoiminnankeskus Mataran hyväksi. Alla olevien painikkeiden kautta pääset valitsemaan lahjoituskohteen.

Keräyslupa: numero RA/2022/1298
Lisätietoja antaa: Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi

TIIVISTELMÄ KERÄYSLUVASTA

Kerätyt varat käytetään ihmisten osallisuuden ja yhteisöllisen toiminnan sekä kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden edistämiseen sekä vaikuttamistyöhön. Varoilla järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka ovat kansalaisille ja yhteisöille suunnattuja ihmisten osallisuuden ja yhteisöllisen toiminnan edistämiseen liittyviä. Tilaisuudet voivat olla esimerkiksi koulutuksellisia, vertaisohjauksellisia, ryhmämuotoisia tai avoimia. Varoja käytetään myös muihin ihmisten osallisuutta, yhteisöllistä toimintaa ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta edistäviin asioihin, mikä voi pitää sisällään KYT ry:n hallinnoimien
kokoontumistilojen varustelu- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi varoja voidaan käyttää kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksiin sekä toiminnan kehittämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: