Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

LSC/Antenni 1999-2002

Local Social Capital Pilot Action – Antenni -projekti

Antenni -projekti oli ainoa Suomessa toteutettava Local Social Capital -pilottiprojekti. EU:n Komission Työllisyys- ja Sosiaaliasioiden pääosaston suoraan rahoittamia LSC -hankkeita käynnistyi EU:n alueella yhteensä 30. Projektin toimintakausi oli 1.9.1999-28.2.2002.

Projektin kokonaisbudjetti oli miljoona euroa. EU:n sosiaalirahaston osuus projektista oli 85% ja 15% muodostui Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan rahoituksesta sekä projektin omarahoitusosuudesta, 80% budjetista käytettiin suoraan pienhankkeiden rahoittamiseen. Hankekohtainen rahoituskatto oli 10 000 euroa.

Antenni -projektista vastasi kolmannen sektorin yhteenliittymä, johon kuuluivat Huhtasuo 2000 -kehittämisosuuskunta, Jyväskylän Katulähetys ry, Jyvässeudun Työttömät ry ja Sininauhaliitto ry. 

Antenni -projektin tavoitteet ja tehtävät

Projektin tavoitteena oli kehittää uusia innovatiivisia menetelmiä sosiaalisen syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi välittäjärakenteen avulla. Tavoitteena oli kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Määrällisenä tavoitteena oli 120 pienhankkeen käynnistäminen ja noin 300 henkilön välillisten ja välittömien työllistymisvaikutuksien saavuttaminen.

Välittäjärakenteen tehtävänä oli käynnistää pienhankkeita ja tukea niitä neuvomalla, ohjaamalla ja rahoittamalla. Hankkeet jakautuivat yrityshankkeisiin, uusien palvelumuotojen tuottamiseen ja verkostohankkeisiin. Asiakkaita olivat pitkäaikaistyöttömät, kolmannen sektorin yhdistykset ja järjestöt.

Tuettuja hankkeita seurattiin keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen. Hankkeiden vetäjiä tavattiin kuukausittain. Toiminnan tavoitteena oli tarjota hankkeille rahoituksen lisäksi jatkuvaa tukea ja neuvontaa.

Antenni -projektin tulokset

Antenni -projektin aikana käynnistettiin 121 pienhanketta. Yrityshankkeita käynnistyi 55 ja yhdistysten ja järjestöjen hankkeita 66. Välittömästi projekteissa työllistyi 129 henkilöä. Kokonaistyöllistymisvaikutukset olivat noin 300 henkilöä.

Tuetuista hankkeista toimintaansa on jatkanut 44 yrityshanketta ja 37 sosiaalista hanketta. Antenni -projektin jälkeen työssä oli edelleen 103 henkilöä.

Rahoitustuki yrityshankkeissa oli noin 7063 euroa ja sosiaalisissa hankkeissa noin 6054 euroa.

LSC/Antenni -projektissa opittujen hyvien käytäntöjen pohjalta käynnistettiin Antennin jatkohanke, jossa on tavoitteena välittäjärakenteen kehittäminen Keski-Suomen alueella.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: