Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Mä oon mukana! 2013-2016

Mä oon mukana! – hanke on aloittanut toimintansa 1.3.2013. Hanke on kolmevuotinen ja rahoitus tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Mä oon mukana! kohderyhmään kuuluvat 13–29-vuotiaat monikulttuurisen taustan omaavat nuoret ja heidän vanhempansa. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa ja kohdata nuoria ja heidän vanhempiaan sekä tukea heidän voimaantumista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa panostetaan henkilökohtaiseen tavoittamiseen ja yksilö- ja pienryhmätyöhön, sekä rinnalla kulkemiseen ja nuoren ohjaamiseen palveluiden pariin. Vanhempien vertaisryhmissä keskustellaan vanhemmuudesta ja tuetaan vanhempia heidän kasvattaessaan lapsia kahdessa kulttuurissa. Toiminta tapahtuu Monikulttuurikeskus Gloriassa.

 

Lisätietoa Mä oon mukana! blogisivuilta ja Facebookista!

Mä oon mukana!

Facebook 

Tule mukaan!

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: