Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

InnoPoint 2004-2006

InnoPoint -välittäjäorganisaatiohanke Itä-Suomessa

InnoPoint -välittäjäorganisaatiohanke toteutettiin ESR:n tavoite 1-ohjelman toteutusalueella 1.2.2004 – 31.12.2006. Kehittämistoimia käynnistettiin yhdeksässä osahankkeessa, joissa toimijoina olivat kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset. Hankkeen toimeenpanoalueena oli Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

Hanke toteutettiin ESR:n välittäjäorganisaatiohankkeena. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT). Osahanketoimijoina oli mukana yhdeksän kolmannen sektorin organisaatiota eri puolilta Itä-Suomea: Lieksan Työttömät ry, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry Kajaanista, Korpikoti ry Keiteleeltä, Savonlinnan Toimintakeskus ry, Bovallius säätiö Pieksämäeltä, Kristillisen Toiminnan Tuki ry Siilinjärveltä, Outokummun A-kilta ry, EkoKuopio ry ja Setlementti Puijola ry Kuopiosta.

InnoPoint -projektin lähtökohtana oli kehittää kolmannen sektorin toimijoiden (yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden jne.) mahdollisuuksia toimia sosiaalisina yrityksinä ja käyttää toiminnassaan kestävän kehityksen ratkaisuja, sekä parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia hankkeeseen osallistuneissa kolmannen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena oli koota kehitystyön kautta hyväksi koetuista ja havaituista menetelmistä liiketoiminnnallistamisen malli, jota voidaan projektin jälkeen hyödyntää myös muiden kolmannen sektorin organisaatioiden kehittämistyössä.

InnoPoint –projektin muutostavoitteina oli lisätä kolmannella sektorilla strategista ajattelua, kehittää tuotantoprosesseja, tuotteistaa palveluita, lisätä kehittämisosaamista ja varmistaa toimintojen jatkuvuutta.

Hanke toteutettiin koulutus- ja konsultointihankkeena. Kaikille osahankkeille järjestettiin yhteisiä koulutustapahtumia. Lisäksi jokaisen osahankkeen kanssa tehtiin kehitystyöprosessi, jossa oli määritelty osallistuvan organisaation alku- ja kehitystavoitteet. Välittäjäorganisaatiohankkeen toimintaperiaatteen mukaan jokaisella osahankkeella oli käytössään myös noin 10 000 euron rahoitus omassa kehityshankkeessa tarvittavien toimintojen toteuttamista varten.

InnoPoint –projektin tulokset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toisaalla ovat koko hankkeen yleisiin kehittämistavoitteisiin liittyvät tulokset ja toisaalla osallistuneiden osahankkeiden omiin kehittämistavoitteisiin liittyneet tulokset. Hankkeen yleisinä kehittämistuloksina syntyi A. InnoPoint –malli, jota voidaan käyttää mm. kolmannen sektorin organisaatioiden kehittämistyössä ja B. arviointityökalu, jota voidaan käyttää arvioitaessa kolmannen sektorin organisaation (liike)toimintaan liittyviä sosiaalisia panoksia ja prosesseja. Osahankkeiden omiin kehittämistavoitteisiin liittyneet tulokset määrittyivät kunkin osahankeorganisaation omista lähtökohdista käsin. Osahankekohtaisina tuloksina syntyi mm. seitsemän laatukäsikirjaa ja liiketoimintasuunnitelmaa, erilaisia organisaatioiden toimintaan liittyviä prosessikuvauksia, markkinointisuunnitelmia ja www-sivustoja ( 4 kpl ), uusia yrityksiä mm. HoivaHima Oy ja Brahean Palvelut Oy. Lisäksi Outokummun A-kilta aloitti kokonaan uuden päihdeongelmaisille tarkoitetun asumispalvelun. Näissä yrityksissä ja palveluissa työllistyi yhteensä 13 henkilöä. Lisäksi osahankkeiden yhteisen toiminnan tuloksena syntyi kolmannen sektorin palveluita markkinoiva portaali www.kolmoskauppa.com.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: