Koutsaamo2/Uraverkosto -hanke 2019-2021

Koutsaamo2/Uraverkosto oli KYT ry:n hallinnoima ja Keski-Suomen TE-toimiston sekä Jyväskylän kaupungin rahoittama työvoimapoliittinen hanke ajalla 1.1.2019-31.12.2021.

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uraohjauspalvelua niin, että työnhakija-asiakkaiden itseohjautuvuutta saataisiin vahvistettua itsenäisillä tehtävillä. Vertaisuuden kokemusta työnhakuun kehitettiin ryhmävalmennuksilla. Hankkeen aikana tunnistettiin erilaisten kohderyhmien eroavat tarpeet ja kehitettiin uraohjauspalveluita kohderyhmälähtöisesti. Hankkeen aikana kehitettiin uraohjauspalveluita erityisesti maahan muuttaneille työnhakijoille sekä avoimille työmarkkinoille suuntaaville korkeakoulutetuille työnhakijoille.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Jyvässeudun 4H-yhdistyksen 4H-Luotsaamo -hankkeen sekä Suomen Nuorisoseurojen Leipää ja Kulttuuria Keski-Suomessa -hankkeen kanssa. Yhteistyöllä kehitettiin yksilö- ja ryhmävalmennustoimintaa ja viestintää sekä jaettiin osaamista hankehenkilöstön kesken. Hankkeessa organisoitiin myös uraohjaustyötä tekevien ammatillista verkostoa, jonka tapaamisissa jaettiin osaamista ja kokemuksia sekä keskusteltiin eri teemoista.

Hankkeessa työskentelivät uraohjaaja/hankepäällikkö Katri Karjula (2019-2021), uraohjaaja Mohammad Ghadiri (2019-2021), hankepäällikkö Tuuli Sahi (2019-6/2021) sekä uraohjaaja Johanna Lahtinen (8/2021-12/2021).

Hankkeessa toteutettuun uraohjaustoimintaan voi tutustua KYT ry:n Facebook -sivuilla olevista videoista. Videot löytyvät osoitteista:  https://fb.watch/aLwCgcUf5h/ sekä https://fb.watch/aLwO15mUUO/.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: