Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Melting Pot -projekti 2003

Melting Pot -projekti aloitti toimintansa vuonna 2000. Ensimmäisen vuoden projektia hallinnoi Tekevä-säätiö ja kaksi seuraavaa vuotta 2001 ja 2003 projekti toimi Jyväskylän Katulähetys ry:n hallinnoimana. Vuonna 2003 projektia hallinnoi KYT. Projekti oli suunnattu luku- ja kirjoitustaidottomille pakolaisille ja tarkoituksena oli valmentaa pakolaisia työelämään ja käyttämään suomen kieltä.

Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän kaupungin keskushallinto, työllistämispalveluyksikkö ja ulkomaalaistoimisto, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Jyvässeudun Omaishoidon Tuki ry ja Jyväskylän seudun Dementiayhdistys ry.

Projektin rahoitus muodostui mm. Euroopan Pakolaisrahaston (ERF) ja Jyväskylän kaupungin tuesta.

Toiminta ja tavoitteet

Tavoitteena oli pakolaisten suomen kielen taitojen parantaminen ja kontaktien  luominen valtaväestöön. Tätä kautta myös työllistyminen ja kulttuurin sopeutuminen sekä arkielämän käytäntöjen omaksuminen. Tarkoituksena oli saada maahanmuuttajat ja pakolaiset tutustumaan ihmisiin ja työelämään ja löytämään uusia työllistymisen ja koulutuksen mahdollisuuksia.

Toiminta tapahtui osittain Kotokahvilassa, jossa pakolaisilla oli mahdollisuus työharjoitteluun ja työkokeiluun. Kotokahvila toimi myös puhekielen opetuspaikkana. Lisäksi tehtiin kenttätyötä perheiden parissa. Muita toimintatapoja olivat tutustumisretket ja yhteiset kulttuuritapahtumat.

Tulokset

Projektin tuloksena kehitettiin työvalmennusmallia pakolaisille. Kotokahvilan toiminta oli monipuolista ja loi useita työharjoittelupaikkoja. Osa kohderyhmäläisistä ohjattiin koulutukseen ja muihin harjoittelupaikkoihin.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: