Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

PAR-järjestelmät 2012-2018

PAR NEWS 2010-2018 (PDF)

Tutustu Par-järjestelmien tarinaan tekijöiden kertomana. Vuodesta 2018 lähtien PAR-järjestelmät toimivat AVI:n alaisuudessa.


PAR-hanke ylläpitää ja kehittää ei kaupallisia PAR-järjestelmiä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) alaisuudessa. PAR-järjestelmiä ovat Excel-pohjaiset PARty, PARent ja PARkki tilastointijärjestelmät. PAR-järjestelmät ovat syntyneet työpajojen ja etsivän nuorisotyön tarpeesta kerätä tilastollista tietoa omasta toiminnastaan. Niiden sisältö pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtakunnalliseen työpajakyselyyn ja etsivän nuorisotyön kyselyyn. PAR-järjestelmiä ja valtakunnallisia kyselyitä kehitetään jatkuvassa yhteistyössä.

PARKKI – YHTEINEN TIETOPANKKI
– PARkki on PARent ja PARty -tilastoja kokoava Excel-ohjelmisto, jolla saa koottua helposti organisaatiokohtaista, alueellista tai valtakunnallista tilastotietoa.
– Tilasto on luonteeltaan anonyymia ja se on helposti jaettavissa oman organisaation ulkopuolelle valtakunnallisiin tietopankkeihin ja tutkimuskäyttöön.

PAR JÄRJESTELMÄT SILLANRAKENTAJANA
Miten organisaatiosi voi hyötyä PAR-järjestelmästä kun käytössä on jokin toinen järjestelmä?
–  Rakennetaan silta ohjelmien välille!

Miten se tehdään?
– Yhteydenotto
– Suunnittelutyö
– Tiedostojen yhteensovittaminen
– Automaattinen tiedonsiirto
Ei ylimääräistä työtä – hyödynnetään kerran tehty työ!

PAR järjestelmien tehtävä

KOULUTUS
PAR -järjestelmien käyttö aloitetaan maksuttomalla käyttöönottokoulutuksella. Koulutustilaisuuden järjestää pääsääntöisesti koulutuksen tilaaja. PAR-ohjelma on myös maksuton. Koulutustilaisuuksien jälkeen olisi toivottavaa varata tila ja mahdollisuus myös yksilölliseen käyttäjätukeen.

PAR on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Tiedotamme kuukausittain sähköpostitse ohjelmien tilanteesta, sovituista koulutustilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Jos haluat postituslistalle/poistua listalta, ilmoita siitä par.tilastointi@kyt.fi.

PAR-hankeen viides toimintakausi OKM:n rahoituksella on alkanut 1.5.2016 ja toimintakauden teemoina ovat:

1.    STRATEGINEN YHTEISTYÖ JA TIEDONHALLINTA
2.    JÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN
3.    TILASTOJEN KERUU, ANALYSOINTI JA TUOTANTO
4.    UUDEN JÄRJESTELMÄN LEVITTÄMINEN, KOULUTUS JA KOULUTUSMATERIAALIN LUOMINEN

 Dia1

PAR-järjestelmien keskeiset muutokset vuodelle 2016:

– PARty ja PARent yhdistyvät, jonka jälkeen yhden organisaation sisällä voidaan siirtää asiakkaita etsivän ja pajojen välillä. Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi myös kryptattujen (salattujen) asiakastietojen siirtäminen organisaatiosta toiseen.
– PAR-järjestelmässä siirrytään Excelin perusnäkymästä lomakemuotoisiin työkaluihin (FORM). Tämä tuo merkittäviä muutoksia työkalun ulkoasuun ja tekee siitä entistä helppokäyttöisemmän.
– Järjestelmän multikäyttö yksittäisissä organisaatioissa mahdollistuu: muutoksen jälkeen eri henkilöt saman organisaation sisällä voivat käyttää järjestelmää yhtä aikaa. Aiemmin käyttö oli mahdollista vain yhdelle henkilölle kerrallaan.
– Esimiehelle ja työntekijöille ja myöhemmin myös asiakkaille luodaan omat erilliset profiilit. Esimiehille tulee oikeus katsoa tilastollista dataa ja käyttää anonyymeja tietokantoja sekä hallita järjestelmän salasanoja omassa organisaatiossaan. Työntekijä voi puolestaan nähdä ja täydentää omien/ jaettujen asiakkaiden tietoja sekä ottaa tarvittaessa tilastoja.
– Järjestelmän tietoturvaa parannetaan muun muassa kryptaamalla tietokannassa olevat tiedot ja luomalla erilliset henkilökohtaiset salasanat työntekijöille, esimiehille ja myöhemmin myös asiakkaille. Esimies/pääkäyttäjä luo paikallisesti salasanat ja määrittää kunkin käyttäjän oikeudet. ja hänelle näytettävän tiedon. Käyttöön otetaan myös lukulistat, joista näkee, kuka on katsonut tai käsitellyt tietoja ja milloin tämä on tapahtunut.

– Asiakkaille tulee jatkossa oma käyttöliittymä sekä arviointi- ja palautetyökalut, esimerkiksi erilaisia palautelomakkeita.
– Järjestelmästä tulee kaksikielinen, suomen lisäksi sitä voi käyttää jatkossa myös ruotsinkielellä.
– Järjestelmään kertyvää tietoa tullaan hyödyntämään aiempaa tehokkaammin (valmiit taulukot, trenditiedot, kuvat, pivot).
– Yhtenäisiä tilastotarpeita tullaan kartoittamaan ja työstämään mahdollisesti myös laajempia tilastoraportteja eri tahojen (mm. rahoittajat, kunnat) tarpeet huomioiden.
– Eri järjestelmien välille rakennetaan siltoja tavoitteena valtakunnallisesti yhdenmukainen tilastollinen data.

Uuden PAR-järjestelmän julkaisemisesta tiedotetaan erikseen syksyn 2016 aikana!

PAR YHTEYSTIEDOT

Koulutusasiat/Käyttäjätuki:                             Ohjelmiston kehittäminen:
Riitta Piesanen                                               Tuulikki Nieminen
p 040 487 4732                                                 p  050 430 3362
riitta.piesanen@kyt.fi                                      tuulikki.nieminen@kyt.fi
 par.tilastointi@kyt.fi
Taustaorganisaatio:
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä
www.kyt.fi / PAR-järjestelmät
 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: