Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Selkkis 2004-2006

Selkkis 
Romaninuorten ennaltaehkäisevän päihde- ja huumetyön projekti

Selkkis -projektin  päätavoite oli ennaltaehkäistä romaninuorten ajautumista päihde- ja huumekokeiluihin. Projektin muita tavoitteita olivat syrjäytymisen ehkäiseminen mm. mielekkään harrastustoiminnan avulla sekä romani-identiteetin vahvistaminen ja romaniperinteiden välittäminen ja ylläpitäminen.
Projektin kohderyhmänä olivat Jyväskylän ja lähialueen 13-25 vuotiaat romaninuoret.
Selkkis -projekti oli Raha-automaatiyhdistyksen (RAY) ja Jyväskylän kaupungin rahoittama.
Projektia hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Tavoitteet

  • Antaa oikeaa tietoa päihteistä ja huumeista.
  • Tukea nuoria omaan elämänsä kehittämisessä ja sisäisten voimavarojen löytämisessä.
  • Tukea kulttuuria ja identiteettiä tuomalla vanhat, elämää suojelevat romaniarvot esille nuorten elämässä.
  • Lisäksi tavoitteena on saada romaninuoret pois kadulta ja väärästä seurasta harrastuksiin ja paikallisen nuorisotyön piiriin.

Toiminnat

Projekti oli kolmivuotinen. Projektin aluksi kartoitettiin alueen 13-25 vuotiaiden romaninuorten elämäntilanne, heidän suhteensa päihteisiin sekä pääväestöön, heidän harrastuksensa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. Kartoitus tehtiin järjestämällä henkilökohtaisia tapaamisia ja kotikäyntejä.

Kartoituksen pohjalta laadittiin projektille tarkennettu toimintasuunnitelma siten, että se vastasi mahdollisimman hyvin romaninuorten tarpeita. Toiminnoissa oli mukana mm. erilaisia kerhoja, peli-iltoja, leirejä sekä yhteisiä tapaamisia pääväestön ja romaninuorten kesken. Lisäksi järjestettiin huumevalistustilaisuuksia yhdessä paikallisen huumetyön kanssa sekä tehtiin katutyötä.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: