Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Työkompassi 2005-2008

Työkompassi -projekti    

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmään kuuluivat ne maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet Suomessa yli kolme vuotta ja ovat työvoimatoimiston asiakkaana työttöminä työnhakijoina. Hakijan tulee olla itse kiinnostunut työllistymään ja/tai hankkimaan koulutusta ja tarvitsee apua työllistymiseensä. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain työllistää 10-15 pitkäaikaistyötöntä tai vaikeasti työllistettävää maahanmuuttajaa.

Sisältö

Projektin päätavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa Jyvässeudulle maahanmuuttajille räätälöity tuetun työllistymisen malli. Tarkoituksena on tukea kohderyhmään kuuluvia työvalmennuspalvelun avulla. Työvalmennus pitää sisällään henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen tuen työn ja/tai koulutuspaikan etsimisessä, työllistymisen tai koulutuksen alkaessa ja jatkuessa. Tarvittaessa tukea ja ohjausta annetaan asiakkaiden lisäksi myös maahanmuuttajia työllistäville yrityksille työhön perehdyttämisessä. Pyrkimyksenä on poistaa työyhteisön sisällä nousevia esteitä ja mahdollistaa se, että asiakas pystyy säilyttämään työpaikkansa jatkossakin.

Tavoitteidensa ja päämääriensä saavuttamiseksi projekti teki tiivistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan, Työvoimatoimiston, Työvoiman palvelukeskuksen, Kelan, sosiaalitoimen, paikallisten oppilaitosten, paikallisten maahanmuuttajaprojektien sekä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
Projektin hallinnoijana toimi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja rahoittajat ovat TE-keskus (75%) sekä Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta (25%). Projekti toteutettiin 1.10.2005-30.9.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan alueella.

Hankkeen loppuraportti (PDF)

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: