Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Wolmar 2016-2018

Wolmar-hankkeen rtahoittajien EU:n maaseuturahaston ja ELY-keksuksen logot

Tiedonvälityshanke Wolmar tuotti ja välitti tietoa erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten omistamista ja hallinnoimista toimitiloista ja niihin liittyvästä osaamisen, laadun ja
toiminnan hallinnasta. Omistajille ja hallinnoijille sekä myös käyttäjille että asiakkaille hyödyksi tulevaa tietoa välitettiin ja levitettiin uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksille ja järjestöille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Hankkeen selvittämän, tuottaman ja välittämän tiedon avulla paikallistoimijoiden oma osaaminen kehittyi ja toiminnan laatu parani. 

Wolmar -hankkeen avulla keskisuomalainen maaseutu ja sen toimijat saivat selvityskortti-työkalun avuksi pienimuotoisten paikallistoiminnan paikkojen ja toimitilojen säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Runsaan ja monipuolisen toiminnan paikkoihin löytyy tilatarveratkaisuja, yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia. Toimitiloille löytyi uutta toimintasisältöä, kehittämissuunnitelmia tai luopumispäätöksiä.

Tiedonvälityshankkeen toteutti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijä teki tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa sekä valtakunnallisten liittojen kanssa.

Wolmar-hanke toteutettiin EU:n maaseuturahaston tuella ajalla 1.4.2016 – 31.3.2018.

Wolmar on päättynyt. Hankkeessa tuotetut työkalut KYTin sivuilta kehitetyistä toimintamalleista.

Wolmar-hankkeen loppuraportti (pdf)

Toimitilahakemisto ja tietopankki

Yhdistysten toimitilat koottin Yhdistystori.fin toimitilahakemistoon(Yhdistystorin ylläpito on päättynyt). Wolmar-hankkeen tietopankista löydät hyväksikoettuja toimintamalleja sekä ohjeita mm. kiinteistön ylläpitoon, perinnekorjauksiin, työllistämiseen ja markkinointiin. 

Seututilaisuuksia ja verkostoitumista

Kaikkia ongelmia ei tarvitse ratkoa yksin, eikä pyörää kannata keksiä uudelleen. Yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän, vähemmällä vaivalla.

Neuvoja juuri teille

Katselmuksia, kiinteistökohtainen selvityskortti ja kehittämistarpeiden läpikäynti yksittäisille toimitiloille.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: