Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

JÄRJESTÖ+ 2006-2008

JÄRJESTÖ+ 
lisävirta on plussaa”

Kolmannen sektorin yhteisöjen ohjaus- ja välittäjätoiminnan kehittämishanke

Järjestö+ -hanke on 1.3.2006 – 31.1.2008 toteutettu järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden kehitysprojekti. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut Keski-Suomessa (pl. Saarijärven-Viitasaaren seutukunta). Hankkeen tärkein tulostavoite oli hankkia rahoitus näiden palveluiden toteuttamiseen.

Hanke kartoitti Keski-Suomen kolmannen sektorin kenttää ja sen toiminnan laajuutta sekä palvelutarpeita, tarjosi järjestöille ohjaus-, konsultaatio- ja koulutuspalveluita, rakensi järjestöjen tukipalveluiden toteuttamiseen liittyvää yhteistyöverkostoa ja etsi rahoitusratkaisua näiden palveluiden toteuttamiseksi. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen 3Points hankkeen kanssa tehty yhteistyö mahdollisti koko Keski-Suomen järjestökenttää koskevan selvitystyön toteuttamisen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki toimi Järjestö+ -hankkeen hallinnoijana sekä toteuttajana Keski-Suomen Liiton myöntämän ESR-rahoituksen avulla.

Järjestö+ -hankkeen voidaan katsoa onnistuneen kiitettävästi, sillä se onnistui hankkimaan rahoituksen keskisuomalaisten järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden toteuttamiseksi vuodesta 2008 eteenpäin.


Keskeiset järjestökentän kehitysteemat

Laajan toteutetun selvitystyön perusteella järjestöjen toimintaa voidaan tukea toteuttamalla seuraavia kehitysehdotuksia:

 1. Järjestöjen yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimisen, valmentamisen ja kannustamisen osalta tulisi lisätä.
 2. Järjestörinkien mahdollisuuksia saada yhteisiä osa-aikaisia tiedottajia, tuottajia tai toimistosihteereitä tulisi edistää.
 3. Kuntien tulisi tarjota vapaaehtoistoiminnan pohjalta toimiville järjestöille maksuttomia tai hyvin edullisia kohderyhmätyöskentelytiloja.
 4. Järjestöjen mahdollisuutta saada kehittämiskumppani toimintansa tilannekohtaisiin tarpeisiin tulisi lisätä.
 5. Tulee mallintaa säännöllisesti toteutettava järjestötoiminnan peruskoulutus sekä teemoittain vaihtelevat koulutustilaisuudet.
 6. Tulisi kehittää maakunnallinen järjestöjen www-pohjainen tiedotusalusta, jossa järjestöille tiedotettaisiin ja he voisivat tiedottaa.
 7. Järjestöissä yksin työtä tekevien tueksi tulisi rakentaa vertaistukeen tai mentorointiin pohjautuvia tapaamisareenoita.
 8. Järjestöjen kehittämistoimintaa tulee edistää välittäjäorganisaation hallinnoimien hankkeiden kautta.
 9. Järjestöjen markkinoinnin ja liiketoimintaosaamisen valimiuksia lisätä.
 10. Koko maakunnan järjestökentän äänen kuulumista tulee edistää.

Selvitystyön toteutukseen ja keskisuomalaiseen kolmannen sektorin kenttään voit tutustua tarkemmin seuraavien dokumenttien kautta.

 

 • Majasaari Juha & Grönqvist Helena (2007). Järjestökentän kuvaa etsimässä. Selvitys keskisuomalaisista kolmannen sektorin yhteisöistä ja niiden tarpeista. PDF-muotoisen raportin voit ladata tästä.
 • Majasaari Juha (2007). Sekalainen seurakunta. Sosiaali- ja terveysviesti 4/2007. Artikkelin sisältävän lehden voit ladata tästä.
 • Majasaari Juha (2007) PowerPoint -esitys toteutetusta selvitystyöstä ladattavissa tästä.


Tulokset ja jatkuvuus

Hankkeen tärkeimmät tulokset ovat järjestökenttää kuvaava selvitysraportti, rekisteröityjen yhdistysten luokitus kunnittain ja toimialoittain, toimintamalli järjestöjen talous- ja viestintäkoulutuksen toteuttamisesta sekä Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustus järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden toteuttamiseen vuodesta 2008 lähtien.

RAY:n rahoituksen avulla tarjotaan jatkossa keskisuomalaisille yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin yhteisöille tuki- ja kehittämispalveluina:

 • yhteistoimintahankkeiden ja seutuyhteistyön edistämistä
 • koulutupalveluita
 • ruohonjuuritason ohjaus- ja konsultaatiopalveluita sekä
 • www-tiedotusalusta Yhdistystori

Hanke on etsinyt myös keinoja lisätä järjestöjen toimintaresursseja välittämällä järjestöille osa-aikaisia työntekijöitä. Ratkaisua tähän tarpeeseen etsitään jatkossa. 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: