Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Meiran yritys- ja kulttuuritilat -esiselvitys 2003

Meiran yritys- ja kulttuuritilat -esiselvitys
1.8.-31.10.2003

Meiran margariinitehdas

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry teki Keski-Suomen taidetoimikunnan aloitteesta ja Jyväskylän maalaiskunnan tilauksesta esiselvityksen Vaajakoskella sijaitsevasta Meiran vanhan margariinitehtaan ottamisesta kulttuuripalveluiden ja -yrittäjyyden käyttöön. Esiselvityksessä kartoitettiin Jyvässeudun taide- ja kulttuurialojen toimijoiden ja yritysten tilantarvetta ja kiinnostusta Meiran tiloja kohtaan, sekä selvitettiin, mitä muutostöitä Meiran kiinteistölle tarvitsee tehdä, jotta se voitaisiin ottaa kulttuuripalveluiden käyttöän.

Kiinteistö on vuonna 1929 rakennettu kuusikerroksinen entinen tehdasrakennus. Kiinteistön omistaa Inex Partners Oy, ja se on viimeiset 12 vuotta ollut suurimmaksi osaksi tyhjillään.

Esiselvitystyön pohjalta Meiran kiinteistön tulevista käyttövaihtoehdoista varteenotettavimmaksi nousi kiinteistön kehittäminen käsityöläisyyden ja taiteen keskuksena. Sekä tilojensa että sijaintinsa puolesta rakennuksella on potentiaalia nousta merkittäväksi kulttuurikeskukseksi. Rakennuksen käyttöönotto parantaisi Vaajakosken keskusta-alueen yleisimagoa ja toisi alueelle uusia palveluja. Yhteistyön kehittäminen seudun muiden kohteiden kanssa mahdollistaisi alueen kohoamisen valtakunnallisestikin merkittäväksi matkailukohteeksi.

Tarvittavia kunnostustöitä ovat varapoistumisteiden, riittävän ilmastoinnin sekä  WC-tilojen rakentaminen. Lisäksi henkilöhissin rakentaminen on suotavaa, jotta tilojen käyttö on mahdollista myös liikuntaesteisille. Rakennuksen muut kunnostustyöt suositellaan esiselvityksessä tehtäväksi tulevien käyttäjien tarpeiden mukaan. Kustannussyistä olisi liiallisia kunnostustöitä pyrittävä välttämään.

Esiselvityksen tekijä Matti Tervaniemi luovutti hankkeen loppuraportin Jyväskylän maalaiskunnalle joulukuussa 2003.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: