Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Työkompassi II-projekti 2008-2013

Työkompassi 2 – Loppuraportti

Työkompassi 2-projekti on jatkoa kolme vuotta kestäneelle Työkompassi -projektille, joka päättyi 30.9.2008. Uudessa projektissa keskitytään asiakkaiden koulutuksen päivittämiseen oppisopimuskoulutuksen kautta. Lisäksi uudessa projektissa tarjotaan asiakkaille työpaikalla tarvittavan suomenkielen opetusta. Kuten aikaisemmin, Työkompassi auttaa asiakkaita työpaikan etsimisessä ja paikan löydyttyä myös työpaikalla. Työkompassi -projektin vanhat asiakkaat voivat jatkaa uudessa projektissa. Tämän lisäksi otetaan myös uusia asiakkaita.

KOHDERYHMÄ 

1. Motivoituneet pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työikäiset maahanmuuttajat, jotka eivät työllisty omalla tai työvoimataimiston palvelujen avulla ja katsovat itse tarvitsevansa erityisapua työllistymiseensä. 

2. Kotimaassaan koulutetut maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea koulutuksensa päivittämisessä, esim. oppisopimuskoulutuksen avulla. 

3. Maahanmuuttajanuoret nuoret, jotka ovat valmistumassa, tai valmistuneita ammatillisesta oppilaitoksesta ja tarvitsevat henkilökohtaista tukea ensimmäisen työpaikan etsimisessä. 

SISÄLTÖ 

Projektin päätavoitteena on kehittää Jyvässeudulle maahanmuuttajille räätälöity tuetun työllistymisen malli. Tuetun työllistämisen malli on saanut alkunsa Amerikasta 1980- luvulla ja se on tullut Suomeen vuonna 1995. Malli tarkoittaa pitkäaikaisen, henkilökohtaisen tuen antamista asiakkaalle työllistymisen alussa ja sen jälkeen työpaikalla.

Tarkoituksena on tukea kohderyhmään kuuluvia työvalmennuspalvelun avulla. Työvalmennuspalvelu sisältää henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen tuen työpaikan tai koulutuksen etsimisessä ja jatkossa työpaikalla. Työvalmennuksen lisäksi asiakkaille tarjotaan työpaikalla tarvittavan suomenkielen opetusta. Tarvittaessa tukea ja ohjausta annetaan asiakkaiden lisäksi myös maahanmuuttajia työllistäville yrityksille työhön perehdyttämisessä. Pyrkimyksenä on poistaa työyhteisön sisällä nousevia esteitä ja mahdollistaa se, että asiakas pystyy säilyttämään työpaikkansa jatkossakin.

 Tavoitteidensa saavuttamiseksi projekti tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, oppisopimuskeskuksen, työvoimatoimiston, eri oppilaitosten, Jyväskylän kaupungin, sekä paikallisten maahanmuuttajatoimijoiden, sekä järjestöjen kanssa. 

Projektin hallinnoijana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja rahoittajat ovat ELY-keskus (75%) sekä Jyväskylän kaupunki (25%). Projekti käynnistyi1.10.2008 ja rahoitus tulee vuoden kerallaan ja enintään viisi vuotta voi saada rahoitusta. 

HAKEMINEN

 Voit hakea projektin asiakkaaksi jos olet pysyvästi Suomessa asuva maahanmuuttaja. Kohderyhmään kuuluva voi olla itse suoraan yhteydessä projektinvetäjään/työvalmentajaan ja varata haastatteluajan. Asiakkuus työvoimatoimistoon säilyy projektin aikana

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: