Yhteistyön malleja järjestöille, kunnille ja sotekeskuksille

Järjestöjen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyön vinkkilista

Yhteistyön vinkkilista auttaa järjestöjä ja sotekeskuksia vahvistamaan yhteistyötä. Vinkkejä voi hyödyntää yhteistyön pelisääntöjen tekemisessä. Selkeät pelisäännöt varmistavat, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan yhteistyöhön, tieto kulkee ja toiminta palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia.

Järjestöjen ja sotekeskuksen yhteistyön vinkkilista (pdf)

Vinkkilistan mallinnus ja käytännön vinkkejä Innokylässä

Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt sekä yhteistyön kehittäminen

Terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen luomisprosessi on työkalu yhteisistä asioista sopimiseen. Yhteisen tutustumisen, keskustelun ja yhteistyön paikkojen määrittelyn myötä yhteistyölle luodaan paikalliset pelisäännöt.

Yhteistyön pelisäännöt ja niiden laatimisen prosessi Innokylässä

Vuoroin vieraissa -verkostoitumistapaamiset

Vuoroin vieraissa on Jämsän yhdistysten, järjestöjen ja seurojen avoin verkostoitumistapaaminen. Iltoja isännöivät vuorotellen eri yhdistykset. Toimintamallilla vahvistetaan järjestöjen keskinäistä verkostoitumista, vuorovaikutusta kuntatoimijoiden kanssa sekä tarjotaan paikka vertaistuelliselle kohtaamiselle.

Verkoston toimintamalli Innokylässä

Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja -tarkistuslista

Tarkistuslista on kunnan työväline järjestöyhteistyön kehittämisessä. Se kannustaa ottamaan järjestöt toiminnallisiksi ja strategisiksi kumppaneiksi sekä vahvistamaan järjestöjen merkittävää hyvinvointityötä.

Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja -tarkistuslista Innokylässä

Järjestöpositiivisen kunnan kehityskeskustelu

Työkalu järjestö-kuntayhteistyön arviointiin ja yhteistyön kehittämiskohteiden määrittelyyn. Sitä voidaan hyödyntää kaikilla kunnan toimialoilla arvioitaessa ja kehitettäessä järjestöyhteistyötä.

Kehityskeskustelun lomake (pdf)

Kehityskeskustelu-työkalu Innokylässä

Järjestö-kuntayhteistyön alueelliset elinvoimapajat

Alueelliset elinvoimapajat ovat järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittämisen ja verkostojen luomisen foorumeita, jotka kokoavat yhteen toimijoita useamman kunnan alueelta esim. seutukunnittain.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry toteutti alueellisia elinvoimapajoja yhteistyössä kaikkien Keski-Suomen kuntien kanssa vuosien 2018–2020 aikana.

Järjestö-kuntayhteistyön suunnittelulomake (pdf)

Toimintamalli ja käytännön vinkkejä Innokylässä

Kysy lisää näistä malleista KYT-järjestöpalveluista

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[post_grid id="1886"]