PAIKKO työkalut

1. Alakohtainen työversio tutkinnon perusteista

  • saatavilla 23 eri tutkinnosta
  • ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmentava, VALMA
  • jokaiseen perustutkintoon sisältyvä yhteiset tutkinnon osat-osio
  • käytössä työpaikkojen oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa
  • voidaan käyttää myös oman toiminnan kehittämisen työkaluna
  • sisältää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja tyydyttävän tason arviointikriteerit sekä ohjaavat otsikot oppimisympäristön kuvaukseen

2. Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä

  • tutkintokohtainen raportti työympäristön mahdollisuuksista tuottaa tutkinnon perusteiden mukaista osaamista
  • laatiminen vaatii ammattialan osaamisen lisäksi osaamista tutkinnon perusteiden tulkinnasta
  • raportissa esitetään työpaikan mahdollisuudet havaita ja kartuttaa ammatillista osaamista tutkintojen perusteiden avulla

3. PAIKKO osaamistodistus

  • henkilökohtainen todistus työssä havaitusta ammatillisesta osaamisesta
  • yhteensopiva ammatillisesta koulutuksesta 2018 voimaan tulleen lainsäädännön kanssa
  • käytetään tunnistetuissa oppimisympäristöissä
  • helppokäyttöinen excel-pohja
Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: