OTTO – osaamisella järjestöihin -hanke päättyi 31.8.

Oton kolmen vuoden toiminta (1.9.2020-31.8.2023) tuli päätökseensä elokuun lopussa. Otto toimi mahdollistajana, loi turvallisen matalalla kynnyksellä toimivan paikan Oton vintin, johon oli helppo tulla.

Otto mahdollisti osallisuuden ja yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja yhdessä kokemisen 84 osallistujalle. Otossa tehtiin retkiä luontoon, liikuntapaikkoihin ja vierailtiin järjestöissä. Hankkeen toiminnassa osallisuutta edistettiin monin eri tavoin, osallistavalla ryhmätoiminnalla, saaden osallistujat osallistumaan mukaan suunniteltuun toimintaan. Osallistujat tutustuivat 41 eri järjestön toimintaan, tiiviimpää yhteistyötä tehtiin 14 järjestön kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Osallistujat kokivat yhdessä suunnittelun ja tekemisen mielekkääksi, samalla he pystyivät keskustelemaan, kertomaan asioistaan ja saamaan vertaistukea toisilta. Toiminta oli helposti saavutettavissa ja toimi turvallisessa ympäristössä. Ryhmätoiminnassa käytiin eri aiheista teemoitettuja keskusteluja, mm. ajankohtaisista ja yhteiskunnallisista asioista, palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta, terveydestä, hyvinvoinnista ja arjen haasteista. Toimintakykyä vahvistettiin ulkoilemalla, retkillä kulttuuri- ja luontokohteisiin sekä luontopoluille ja liikuntapaikoille. Toiminnassa myös tutustuttiin kaupungin ja järjestöjen tuottamiin palveluihin, joita osallistujien haluttiin osaavan hyödyntää myös itsenäisesti.

Osallistujille opastettiin uusia taitoja mm. kädentaitoja, atk-taitoja, sähköisen asioinnin taitoja, itsestä huolehtimista ja itsensä arvostamista. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen antoi valmiudet tiimityöskentelyyn ja yhdessä toimimiseen. Etätyöskentelyssä osallistujat opastettiin hyödyntämään Discordia ja Whatsappia. Discordista oli hyötyä etätoiminnan ja -tapaamisten järjestämisessä ja päivittäisessä toiminnassa.

Oton toiminta koettiin osallistujilta saatujen palautteiden myötä erittäin tarpeelliseksi. Toiminta mahdollisti osallisuuden ja yhteisöllisyyden, olla oma itsensä, tulla sellaisena kuin oli!  

Oton monipuolista ja laajaa toimintaa on esitelty sen Facebook-sivustolla:

https://www.facebook.com/osaamisellajarjestoihin/

Lisäksi voit saada ohjeita osallisuuteen Chéf Otto -reseptikirjasta, jossa reseptejä herkutteluun, hyvään oloon ja osallisuuteen. Kirja löytyy osoitteesta: https://www.kyt.fi/mika-kyt/julkaisut/

Hankkeen päätöstilaisuuden videotallenne on katsottavissa Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=2bwVsMsIOGE

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Blogi

[post_grid id='4978']