Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu

Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu | 1.3.2018 – 31.5.2020

Kufu -hankkeen kohderyhmänä on kädentaitoja omaavat ja käsityöammatista kiinnostuneet työttömät maahanmuuttajat. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa käsityöalasta kiinnostuneiden maahanmuuttajien käsityötaitoja niin, että hankkeen päätyttyä halukkailla on valmiudet opiskella alaa ja/tai työskennellä käsityöläisenä, esim. yrittäjänä itsenäisesti tai olemalla mukana osuuskunnassa. Tavoitteena on myös tuoda esiin ja jakaa kunkin oman etnisen taustan käsityötekniikoita ja malleja ja yhdistellä näitä keskenään luovasti sekä liittää mm. perinteisiin suomalaisiin tekniikoihin ja malleihin. Näin luoduista etnisistä fuusioista syntyy aivan uudenlaista ja innovatiivista designia sekä tekniikoita. Näiden perustalta tuotekehitetään sellaisia mallistoja, että niillä on hankkeen loputtua mahdollista aloittaa taloudellisesti kannattava tuotanto ja liiketoiminta. 

Hankkeen kädentaito-opetukseen osallistuu 8-12 maahanmuuttajaa kerrallaan eri pituisissa jaksoissa osaamisen ja tavoitteiden mukaan. Ryhmäläisille opetetaan mm. kankaan värjäystä, mattojen kudontaa, ompelua, huovutusta ym. pientekniikoita sekä huonekalujen verhoilua, entisöintiä ja maalausta. Läpileikkaavana ideana on ekologisuus ja kierrätys sekä materiaalien uusiokäyttö. Myös osallistujien oma osaaminen kartoitetaan ja heidän etninen käsityötieto-taitonsa otetaan käyttöön ja jaetaan. Toimintafilosofiana on se, että kaikki oppivat kaikilta ja luodaan yhdessä. Näin syntyy uutta ja innovatiivista designia ja tuotteita. Hankkeen aikana tehdyistä tuotteista järjestetään kädentaidon näyttely.

Hankkeen tuloksena käsityötaitoja on päässyt opettelemaan ja kokeilemaan 30-40 henkilöä, joista n. 10 henkilöä on hankkeen loputtua saavuttanut sellaisen käsityötaidon, että heillä on valmiudet työllistyä hankkeen jälkeen. Hankkeen tuloksena opetustyöpajan toimintaympäristö on tunnistettu ja osalle osallistujista on tehty osaamisen tunnistaminen Paikko-työkalujen avulla ja jaettu osaamistodistukset.

Kufun yhteystiedot: Teija Ässämäki | p. 050 521 2089 |  Maria El Said | p. 050 336 4528 | 

sähköpostit etunimi.sukunimi@wari.fi 

Kufua toteuttaa Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: