Jyväskylän valikkoryhmä

Valikkoryhmät ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden omia alueellisia ryhmiä. Niissä kehitetään vapaaehtoistoimintaa, tehdään yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia sekä saadaan vertaistukea muilta koordinaattoreilta. Valikkoryhmät yhdessä muodostavat valtakunnallisen valikkoverkoston.

Jyväskylän alueen valikkoryhmässä on tällä hetkellä mukana noin 70 yhteisöä. Mukana olevat yhteisöt edustavat toimijoita laajasti yli sektorirajojen. Ryhmä on avoin kaikille vapaaehtoistoimintaa organisoiville yhteisöille.

Ryhmän tavoitteena on

  • lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • vahvistaa toimintaa yhdistämällä resursseja, kehittää vapaaehtoistoimintaa järjestämällä koulutuksia ja toteuttamalla yhteisiä hankkeita
  • jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
  • olla mukana valtakunnallisessa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Jyväskylän valikkoryhmän puheenjohtajana toimii Vaparin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Mervi Robert, Jyväskylän kaupunki. Varapuheenjohtajana toimii kansalaistoiminnan johtaja Sari Naappi, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Jos haluat liittyä valikkoryhmään, ota yhteys Merviin, mervi.robert@jyvaskyla.fi, 040 575 8260.  Vapaaehtoistoimintaa organisoivat henkilöt voivat liittyä myös Jyväskylän valikon facebook-ryhmään. Tapaamisiin ja tapahtumiin voi osallistua omien intressien ja aikataulujen mukaisesti.

Jyväskylän valikkoryhmä on osa Kansalaisareenan hallinnoimaan laajempaa valikkoverkostoa. Lue lisää valtakunnallisesta valikkoverkostosta https://kansalaisareena.fi/ammattilaiselle/valikkoverkosto/

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: