Keski-Suomen Järjestöareena

Keski-Suomen Järjestöareena on vuodesta 2008 alkaen toiminut keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelin, joka kokoaa eri toimialojen järjestöjä laaja-alaisesti. Mukana on myös muita maakunnallisia toimijoita.

Järjestöareenan puheenjohtajana kaudella 2023-2024 toimii Tiina Sivonen, tiina,sivonen@kyt.fi

Järjestöareenan logo

Kokoukset

Järjestöareenan seuraava kokous 8.9.2023 klo 8.30-12.00 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Matarankatu 6 A1, Jyväskylä.

Järjestöareenan tavoitteet 

 • Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa   
 • Toimia järjestöjen yhteisten asioiden äänenä  
 • Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen välillä   
 • Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä. 

Järjestöareenan tehtävät

Aseman vahvistaminen

 • Tekee yhteistyötä Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen kanssa
 • Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan ja hyvinvointialueen kehittämistyöhön
 • Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja vaikuttavuutta näkyväksi

Yhteisten asioiden ääni

 • Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita
 • Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja arvioimalla niiden tilaa
 • Tekee vaikuttamistyötä
 • Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana

Kumppanuuden, luottamuksen ja vuorovaikutuksen vahvistaja

 • Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen
 • Viestii avoimesti toiminnastaan
 • Järjestää tarpeen mukaan tavoitteitaan tukevia tilaisuuksia

Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaja

 • Tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä
 • Toimii maakunnan ja hyvinvointialueen tunnistamana ja tunnustamana järjestöjen ja maakunnan sekä hyvinvointialueen yhteistyöelimenä
 • Valitsee Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat

Järjestöareenan kokoonpano ja toiminta

 • Edustus: laaja-alaisesti eri järjestöt ja tahot, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja, joille viestittää yhteisistä asioista ja joilta tuoda viestiä tapaamisiin. Mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi maakunnan ja hyvinvointialueen edustus.
 • Koko: tällä hetkellä listalla 49 tahoa. Järjestöareenan jäsenet(PDF)
 • Halukkuutensa liittyä mukaan Järjestöareenan yhteisöihin esitetään puheenjohtajalle.
 • Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta.
 • Toimikausi: jatkuva
 • Resurssi: pysyvä sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, tietosivut kyt.fi-sivustolla.
 • Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tai Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa tai etänä.
 • Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan yhteisöistä. Puheenjohtaja on kumppanuuspöydän jäsen.

Järjestöareena on syntynyt järjestöjen omasta tarpeesta tuntea toisensa paremmin, tehdä yhteistyötä tiiviimmin ja parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia. Sen kokoukset toimivat järjestöjen monialaisena kohtaamispaikkana, jossa tunnistetaan ja kehitetään järjestökentän tarpeita ja tiedotetaan järjestökentän toiminnasta. Järjestöareena hyväksyy verkostoonsa keskisuomalaisia järjestökentän yhteistoimintayhteisöjä, jotka edustavat toimialaa tai muuta merkittävää ryhmittymää. Järjestöareenan yhteisöt kokoontuvat noin 2 kertaa vuodessa.

Vuodesta 2019 alkaen Järjestöareenan rinnalla, sen valitsemana ja tavoitteiden mukaisesti työskentelevänä yhteistyö-, vaikuttamis- ja asiantuntijaelimenä on toiminut Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöytä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Sen työhön osallistuvat nimetyt järjestöjen toimialaedustajat. Lisäksi kumppanuuspöydässä on pysyvä edustus Keski-Suomen liitosta ja Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Järjestöareenan ensimmäistä kymmentä vuodesta ja toiminnan merkityksestä on tehty opinnäytetyö: Keski-Suomen Järjestöareena – Katsaus 10 vuoden elinvoimaiseen toimijuuteen järjestökentällä. (Hyvönen, 2018)

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: