MOVE-verkosto

Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto MOVE

Move on Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto, jonka idea lähti liikkeelle syksyllä 2017. Sen tarkoituksena on olla yhteinen vaikuttamistyökalu sekä asianomaisten osallistumisen mahdollistaja ja yhteistyön kehittäjä.

Move-verkoston toteutumiseen tarvitaan Keski-Suomen monikulttuuristen järjestöjen tasavertaista yhteistyötä, jotta maahanmuuttajien ääni saadaan kuuluviin. Monikulttuuristen järjestöjen yhteinen ääni tuo legitimiteettiä ja toimii kaiuttimena kunnan ja valtion suuntaan.

Moven visiona on uuden  kunnan ja maakunnan kumppanuuspöytänä toimiminen.

Mitkä ovat verkoston tavoitteet ?

 1. Lisätä maahanmuuttajien osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja olla yhteisen äänen kokoava verkosto.
 2. Yhdenvertaisuuden edistäminen lisäämällä maahanmuuttajien tietoa yhteiskunnallisista asioista.
 3. Keski-Suomen maahanmuuttajajärjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen sekä toiminnan tukeminen.
 4. Vähemmistöjen ottaminen mukaan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Monialaisen verkostoyhteistyön hyödyt

 • Päällekkäinen toiminta vähenee.
 • Mahdollistaa uusien kontaktien ja kumppaneiden löytymisen.
 • Verkoston kautta voi löytyä osaajia ja kokemusasiantuntijoita, jotka voivat toimia tiedon välittäjinä.
 • Yhteisen äänen ja näkemysten esille tuominen sekä vaikuttaminen.

Käytäntöjä saadaan sujuvammiksi

 • Yhteistyö ja toisten toiminnan tunteminen auttaa ohjaamaan asiakkaita suoraan oikeaan palveluun tai oikealle henkilölle.
 • Kunnallisen kotouttamisohjelman tekeminen helpottuu.
 • Hyväksi havaittujen käytäntöjen jakaminen ja käyttöönotto omaan toimintaan.
 • Uusien tietojen ja osaamisen hyödyntäminen.
 • Myös vähemmistöt mukana rakentamassa yhteiskuntaa!

Maahan muuttaneiden osallisuus tulevaisuudessa

 • Maahanmuuttajia kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään.
 • Maahanmuuttajien näkemykset otetaan huomioon.
 • Maahanmuuttajat otetaan oikeasti mukaan päätöksentekoon.
 • Toiminnan tulee lähteä asiakkaiden ideoista ja tarpeista, joiden pohjalta asiakkuutta lähdetään rakentamaan ja arvioimaan.
 • Vaikuttamismahdollsuuksista tiedotetaan ajoissa, jotta aito osallistuminen mahdollistuu.

Ota yhteyttä:

Paremmin Yhdessä ry
puh. 050 467 2976
info@paremminyhdessa.org
www.paremminyhdessa.org
Matarankatu 6A1, 40100 JYVÄSKYLÄ

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: