Yhdessä enemmän - maahanmuuttajat osana yhteisöä

   banneriuusi

Yhdessä enemmän on KYT ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ja Viitasaaren kaupunkien sekä STEAn rahoittama -hanke ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hankkeen neljä keskeisintä toimenpidettä ovat:

1) neuvontapalveluiden tarjoaminen maahanmuuttajille asuinalueille jalkautuen (kuten asukasyhdistykset, kirjastot, kerhot, jne.) samalla digitaalisia palveluja kehittäen. Lisäksi tarjotaan kantasuomalaisille ajankohtaista tietoa muun muassa maahanmuuttajista ja maahanmuutosta esimerkiksi neuvovan puhelinlinjan välityksellä.

2) lähiökokeilujen kautta maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (esim. asukasyhdistysten ja järjestöjen aktivoiminen yhteiseen toimintaan, kuten yhteiset tapahtumat, pihajuhlat, kerhotoiminta, asukastapahtumat, ystävätoiminta, jne.)

3) ryhmä- ja yksilömentorointia mm. kuntatyöntekijöille (esim. keskustelua kasvatuksesta, perhekahvilatoiminta, vertaisryhmätoiminta)

4 ) hanke etsii kansainvälisiä yhteistyötahoja ja hakee hyviä käytänteitä Suomen ulkopuolelta, jotka mahdollistavat uusien ja innovatiivistenkin toimintamallien hyödyntämien Keski-Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kiertävän maahanmuuttajaneuvontamallin luominen hankekuntiin digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen ja kehittäen. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä. Tällä pyritään ehkäisemään muun muassa mahdollisia kantaväestöön syntyviä kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista. Vuorovaikutus kantaväestön kanssa edesauttaa maahanmuuttajia myös verkostojen luomisessa, mikä on usein merkittävä kanava työpaikan löytymiseksi. Hankkeessa koulutuksen avulla tuetaan päivähoidon, koulujen ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ammatillista kasvua lisäämällä heidän monikulttuurista osaamista. Lisäksi hankkeessa haetaan tietotaidollista osaamista (hyviä käytänteitä) sellaisista maista, joissa kotouttamistyötä on tehty pidempään ja suuremmilla määrillä (kuten Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska). Tässä tavoitteena löytää hyvien käytänteiden lisäksi uusia mahdollisia toimintatapoja, joita ei vielä Suomessa ole osattu hyödyntää eritoten maahanmuuttajien haja-asutusalueelle kotouttamisessa.

Hankkeessa työskentelee kolme kokoaikaista työntekijää.

projektipäällikkö Tiina Miettinen

050 382 3273

 

kotouttamissuunnittelija Anni Viinikainen (pois 1.1. - 2.4.2018)

050 362 8235

 

kotouttamissuunnittelija Sara Robinson-Moncada (paikalla 8.1.-31.3.2018)

050 362 8235

 

maahanmuuttajaneuvoja Ahmed Taeeb

050 339 0109