Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry antaa neuvonta- ja asiantuntijapalveluja Keski-Suomen maakunnassa toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Pyrkimyksenä on lisätä yhteistoimintaa kolmannen sektorin eri toimijoiden kesken sekä  verkostoitumista julkisen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin välillä.

KYT ry:n tarjoamia palveluja ovat

 • neuvonta ja koulutus järjestö- ja projektitoiminnassa.
 • erilaisista rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen
 • ohjaus ulkopuolisen (kansallisen, kansainvälisen) rahoituksen hankinnassa
 • ohjaus ja neuvonta hankesuunnitelmien, budjettien ja hakemusten tekemisessä (esim. STEA, TE-keskus)
 • hankkeiden hallinnointi ja arviointi
 • Kansalaisten avoimet kohtaamispaikat: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Sepänkeskus

Vuoden 2019 toimintoja:

 • Järjestöpalvelut (STEA)
 • PAIKKO toiminnan tuki (AVI/OKM)
 • Keski-Suomen Työpajojen alueellinen koordinointi (AVI/OKM)
 • PAIKKOverkko (ESR)
 • Uraverkosto & KOUTSAAMO (ELY-keskus)
 • Välitin -välittäjäorganisaatiohanke (ESR)
 • Luontovoimaa-hanke (STEA)
 • Kansalaistoiminnankeskus Matara (STEA/Jyväskylän kaupunki)
 • Sepänkeskuksen hallinnointi (Jyväskylän kaupunki)