Rahoitusvinkkejä

Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokoavat tälle sivulle rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi

(Päivitetty 4.12.23)

Avustusinfo 22.11.2023: Tilaisuudessa erilaisia rahoituksia ja tukimuotoja esittivät Jyväskylän kaupunki, KYT ry, Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Leader JyväsRiihi. Materiaalit saa pyydettäessä: sanna-kaisa.huhtala@kyt.fi

Leader-rahoitus: Maaseudun yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen.

Hämeen ELY-keskus: valtakunnallinen kehittämishankehaku teemasta Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta. Hakuaika: 5.10.-4.12.2023.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ideahakutilaisuus kevään 2024 hakuihin 15.12.23 verkossa.

Oikeusalan EU-rahoitusohjelmien infotilaisuus 11.12.23 Helsingissä ja etäyhteyksin. Ilmoittautuminen 7.12. mennessä.

Erasmus+ -ohjelman yhteistyöhankkeiden hakuinfot: joulukuu 2023 – helmikuu 2024

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta. Kokosimme tähän muutamia:

  • OLVI-säätiö: hakuaika kesän ja alkusyksyn aikana. Apurahoja useisiin eri tarkoituksiin, kuten mm. lasten tai vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta ja kotiseututyö.
  • Koneen Säätiö: hakuaika syyskuussa. Apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Vuoden 2022 teemahaussa pureudutaan suomalaisen demokratian nykytilaan.
  • Alli Paasikiven Säätiö: hakuaika syksyllä. Apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Otavan Kirjasäätiö: hakuaika lokakuussa. Säätiö myöntää avustuksia yhteisöille ja järjestöille kirjallisuutta, lukutaitoa ja lukemista edistäviin ja kirja-alan uudistumista tukeviin hankkeisiin.
  • Stiftelsen 7:nde Mars Fonden: haku alkuvuodesta.
  • Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jatkuva haku. Apurahoja kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
  • Keskitien säätiöjatkuva haku. Säätiö tukee maaseudun kulttuurihankkeita, erityisesti väestöryhmiä yhdistäviä.
  • Taiteen edistämiskeskus/ Keski-Suomen Taidetoimikunta: useita eri hakuja vuoden aikana. Mm. käännöstyöhön, taitelijoiden liikkuvuuteen, kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, rasismin vastaiseen toimintaan.
  • MetsäGroupin luonnonhoidon ohjelma: hakuaika vuoden 2024 keväällä.

Kansalaisyhteiskunta.fi -sivuston rahoitushakemistosta ja Fingon hakemistosta voit käydä etsimässä sopivia rahoittajia hankeideallesi.

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Lahjoituksia pienkeräyksellä

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräykseen sopivat parhaiten selkeät ja rajatut kohteet. Pienkeräyksen voi käynnistää ilmoituksella poliisille. Keräykselle tarvitsee pääsääntöisesti oman pankkitilin.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: