Tärkein kysymys ei ole se, onko kilpailutettu oikein, vaan mitä on tapahtunut palvelujen käyttäjille!

Tarkastelussa olleiden 14 järjestön reilut 23 000 asiakasta ovat ns. heikossa asemassa olevia. Monet ovat kokeneet esimerkiksi köyhyyttä, syrjäytymistä, työttömyyttä, asunnottomuutta, yksinäisyyttä, mielenterveyden ongelmia, äkillisten kriisien kohtaamista tai pakolaisuutta. Juuri näiden isojen ongelmien taltuttamista varten on hyvinvointivaltio aikanaan syntynyt. Nämä heikkovoimaiset ihmiset eivät kuitenkaan luota yhteiskunnan kykyyn auttaa heitä. He ovat ankkuroituneet notkelmiin, mistä he eivät nouse mukaan valtavirtaan ilman toisten ihmisten tukea.

Lue lisää

Valtiovarainministeriön Avoin hallinto vierailulla

Kuva. Avoimen hallinnon väki toi järjestöille avoimuudesta muistuttavia tuliaisia. Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke kävi 6.6.2019 helteisellä vierailulla KYTissä ja keskustelemassa keskisuomalaisten järjestöjen kanssa julkisen hallinnon avoimuuden kehittämisen ajankohtaisista kysymyksistä. Vierailulla kerättiin näkökulmia ja kehitysideoita valtakunnalliseen avoimen hallinnon toimintaohjelmaan, jota laaditaan parhaillaan uudelle hallituskaudelle. Keskeisiä teemoja ovat…

Lue lisää

KYTin puheenjohtaja Möttönen ruotii sotea uudessa julkaisussa

”Hyvinvointivaltio otti erävoiton kilpailuvaltiosta”, toteaa KYTin hallituksen puheenjohtaja, dosentti Sakari Möttönen tuoreessa KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa julkaisussa ”Sote-uudistamisen anatomia – Yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon reformista”. Julkaisussa Möttönen ruotii soteuudistuksen kipukohtia, arvioi reformin pitkittymisen syitä ja nostaa esiin eväitä tulevaisuuden ratkaisujen rakentamiseen, erityisesti kolmannen sektorin näkökulmaa esillä pitäen.

Lue lisää

XV valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Jyväskylään 23.-24.4.2020

Vuoden 2020 valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien pääjärjestäjä ja tapahtumapaikkakunta on julkistettu: järjestyksessään viidennettoista päivät järjestää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Jyväskylässä. Tapahtuma kokoaa kerran vuodessa matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ylläpitäjiä, toimijoita ja vapaaehtoisia yhteisen kehittämisen, tiedon ja tietysti kohtaamisten äärelle. Seuraavan vuoden kohtaamispaikkapäivien koollekutsuja julkistetaan aina kulloisenkin vuoden tapahtuman päätöstilaisuudessa. XV…

Lue lisää

Julkaisut

Toimintakertomukset KYT Toimintakertomus 2018Lataa KYT Toimintakertomus 2017Lataa KYT Toimintakertomus 2016Lataa KYT Toimintakertomus 2015Lataa KYT Toimintakertomus 2014Lataa KYT Toimintakertomus 2013Lataa KYT Toimintakertomus 2012Lataa…

Lue lisää

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry

Toiminnan tarkoitus: kansalaisten turvallisuuden ja työllistymisen edistäminen syrjäytymisen ehkäiseminen heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteinen parantaminenjäsenten välisen yhteistoiminnan edistäminen Missio:KYT on kansalaistoiminnan mahdollistaja Arvot: asiakas- ja järjestölähtöisyysinnovatiivisuusluottamusyhdenvertaisuus Visio:Jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen. KYT:n oma visio Olla haluttu ja laajapohjainen kansalaistoiminnan kehittäjä ja…

Lue lisää

Liity jäseneksi

KYT ry:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys ja voittoa tavoittelematon oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuosittaisen jäsenmaksun suuruus on 30€. Etumme jäsenille: Kansalaistoiminnankeskus Mataran tilojen vuokrat jäsenhintaan KYT ry:n maksullisten koulutusten osallistumismaksut jäsenhintaan Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhakemuksen, ja lähettämällä sen sekä yhdistyksen säännöt toiminnanjohtaja Raili Haakille sähköpostitse.

Lue lisää

Hallitus

Hallituksen jäsenet (suluissa varajäsenet): Sakari Möttönen, puheenjohtaja (Tytti Solankallio-Vahteri)Emmanuel Sibomana (Pirkko Melville)Matti Kangasaho (Kari Otollinen)Pekka Piirainen (Tapio Anttonen)Petri Lehtoranta (Kristiina Pigg) Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen hallitus 14.3.2019. Kuva: Timo Pohjosaho Toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja  Raili Haaki Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen muodostavat kaksi yhteisöä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunta perustettiin joulukuussa 1999. Osuuskunta tuottaa taloushallinnon palveluja…

Lue lisää