PAIKKO täyttää 10 vuotta 30.11.2022

Kuten 10 vuotta sittenkin, valmistelemme suurta tapahtumaa marraskuun viimeiselle päivälle. Ensimmäiset PAIKKOoppimisympäristöraportit julkaistiin tuona päivänä ja siitä muotoutui näin selkeä syntymäpäivä osaamistodistustoiminnan alkamiselle. Kun PAIKKO – paikka pajalta ESR-hanke käynnistyi 1.1.2012, siinä kehitetyn toimintamuodon jatkumisesta ei tietenkään voinut olla aavistustakaan. Tavoitteena oli silloin löytää keinoja tukea toisen asteen tutkintojen suorittamista…

Lue lisää

PAIKKO mukana kehittämässä Lapin oppimisympäristöjä osana VoL1 hanketta.

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa työpajojen asiakkaiden digitaitoja sekä tarjota valmennushenkilöstölle osaamista ja valmiuksia uudenlaisten, modernien ja digitaalisia välineitä hyödyntävien valmennusmenetelmien omaksumiseen. Samalla kehitetään myös hanketoimijoiden mahdollisuuksia tunnistaa valmennuksessa hankittua osaamista. Hankkeessa rakennetaan ammatillisen etävalmennuksen malli, mikä pohjautuu…

Lue lisää

KYT ry mukana VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hankkeessa

KYT ry:ssä toteutettava PAIKKOtoiminta on osatoteuttajana Lapin alueella toteuttavassa VoL1 ESR-hankkeessa. Tavoitteena on luoda Lapin maakuntaan yhteinen käytäntö osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työpajoilla hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Yhteisen osaamisen tunnistamisen mallin myötä työpajat voivat hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatonta etävalmennusta pitkien välimatkojen Lapissa ja täydentää näin palveluvalikoimaansa. Etävalmennus pilotoidaan…

Lue lisää

PAIKKO käyttäjiä yli 500!

PAIKKO osaamisen tunnistamisen järjestelmä siirtyi verkkoon 2019. Järjestelmän käyttäjämäärän kasvu on nopeutunut nopeutumistaan ja tänään rekisteröityjen käyttäjien määrä nousi yli 500:n käyttäjän. Järjestelmän avulla on mahdollista käyttää PAIKKO-osaamistodistustyökalua, jonka avulla ohjatussa toiminnassa havaittu osaaminen on helppo dokumentoida todistuksen muotoon. Osaamistodistus on käytössä oppimisympäristöissä, joiden mahdollisuudet kerryttää osaamista on tunnistettu ammatillisten…

Lue lisää

PAIKKO työkalut

1. Alakohtainen työversio tutkinnon perusteista saatavilla 23 eri tutkinnosta ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmentava, VALMA jokaiseen perustutkintoon sisältyvä yhteiset tutkinnon osat-osio käytössä työpaikkojen oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa voidaan käyttää myös oman toiminnan kehittämisen työkaluna sisältää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja tyydyttävän tason arviointikriteerit sekä ohjaavat otsikot oppimisympäristön kuvaukseen 2. Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä tutkintokohtainen…

Lue lisää

Tunnistetut oppimisympäristöt

  PAIKKOtoiminta on luotettavaa, läpinäkyvää ja ajankohtaista. Siksi julkaisemme kaikki raportit tunnistetuista oppimisympäristöistä osoitteessa https://www.paikko.fi/raportit. Tunnistettujen oppimisympäristöjen määrä lisääntyy jatkuvasti. Lisätietoja tunnistetuista oppimisympäristöistä saat ottamalla yhteyttä PAIKON henkilöstöön.

Lue lisää