Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

VälittäjäPlus 2011-2014

VälittäjäPLUS-hanke jatkoi 3.sektorin työllistämistoiminnan kehittämistä Välittäjä-hankkeen jälkeen. Kesäkuussa 2011 käynnistynyt hanke oli Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) hallinnoima välittäjäorganisaatiohanke. Hanketta toteutettiin 1.6.2011-31.3.2014.

VälittäjäPLUS rahoitti kehittämishankkeita, joilla tehostettiin 3. sektorin toimijoiden työllistämistoimintaa ja parannettiin pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työllistymisedellytyksiä. Työnhakijoita ohjattiin tuetummin työelämään, tai koulutuksen puuttuessa opiskelemaan haluamalleen alalle.

Lisäksi kohderyhmänä olivat avointen työmarkkinoiden yritykset/työnantajat, joiden tarpeisiin osahankkeet ohjasivat tuetusti työvoimaa asiakaskohderyhmästä, jotka eivät muuten ohjautuisi avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin. Hankkeiden toimesta tuettiin ja neuvottiin myös näitä työllistäviä työnantajia.

KOHDERYHMÄ

VälittäjäPlussan kohderyhmää olivat

 •            3. sektorin toimijat, jotka kehittävät työllistämistoimintaansa ja edistävät työelämään valmennetun työvoiman siirtymistä avoimille työmarkkinoille
 •           Edellä mainittujen toimijoiden asiakkaat, (koulutuksesta työelämään siirtymässä olevat nuoret, ammatillisen ja korkeakoulutuksen omaavat sekä pitkäaikaistyöttömät), joilla on mahdollisuus palata työelämään
 •           Eri sektoreiden työnantajat/yritykset

TAVOITTEET

VälittäjäPlussan tavoitteina oli

 • Toimia välittäjäorganisaationa, rahoittaa, ohjata ja neuvoa osahanketoimijoita kehittämistyössään ja suunnitelmiensa mukaisessa hanketoteutuksessa.
 • Käynnistää 6-8 osahanketta, jotka kehittävät työllistämistoimintaansa siten, että tehdyt kehittämistoimet edistävät pitkään työttöminä olleiden työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia.
 • Määrällisinä tavoitteina oli, että osahankkeisiin saadaan mukaan 230 työnhakijaa, 25 yritystä ja 45 muita organisaatioita, sekä toteutettua 675 koulutus- ja henkilötyöpäivää, lisäksi uusia työpaikkoja tuli syntyä 15 ja uusia yrityksiä 4.

TULOKSET

 • Kuusi osahanketoimijaa käynnisti ja toteutti osahankkeitaan hyväksyttyjen hankesuunnitelmien mukaisesti.
 • Osahankkeita olivat: Etumatka (Äänekosken katulähetys ry), Kasi (Keski-Suomen MS-yhdistys ry), Open Ways(Jyväskylän Katulähetys ry), Tempo (Viitaseudun Kumppanuus ry), Tulevaisuuden uudet tekijät/TUT (Jyvässeudun 4H-yhdistys ry), Välitän 2 (Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.)
 • Osahankkeiden kehittämistyön tuloksena syntyi uusia ja innovatiivisia työllistymistä edistäviä asiakkaan valmennus- ja ohjaustapoja, jotka mallinnettiin ja joita hyödyntävät toteuttajat itse ja yhteistyöverkoston toimijat.
 • Yhteistyöverkoston kanssa sovittiin yhteisistä käytännöistä asiakasohjauksessa.
 • Kunta-, yritys- ja työnantajyhteistyö vahvistui, sovittiin yhtenäisimmistä toimintatavoista.
 • Luotiin parempia käytäntöjä, joiden avulla työntekijää tarvitseva ja työnhakija kohtasivat.
 • Räätälöitiin 4H-kurssitarjontaan työllistymistä edistävät lisäkurssit maahanmuuttajille.
 • Luotiin Palkkatuki.fi -sivusto keskisuomalaisten yhdistysten palkkatukityöpaikkojen ilmoituspaikaksi.
 • Määrälliset tulokset osallistujien osalta saavutettiin loistavasti, mukaan saatiin 342 työnhakijaa, 52 yritystä ja 54 muita organisaatioita, osallistujia eri tiedotustilaisuuksissa oli 1450 sekä koulutus- ja henkilötyöpäiviä toteutettiin 4279.
 • Uusia työpaikkoja saatiin luotua 10 ja uusia yrityksiä käynnistettyä 3. 

MATERIAALEJA

Lisäksi aiemmin Välittäjän aikana Välitän-hankkeen tekemä Mitä väliä? -kättä pidempää nuorten ohjaamiseen -kirja

Seuraa sivujamme Facebookissa

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: