Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä 2017-2018

banneriuusi

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä oli Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ja Viitasaaren kaupunkien sekä STEAn rahoittama -hanke ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hanke loi monikielisen neuvontamallin asuinalueiden ja virastojen käytössä olevia asiakaspisteitä hyödyntäen niin sanotusti jalkautuen asiakkaidensa luokse. Myös digitaalisten neuvontapalveluiden toimivuutta testattiin. Digitaalisten neuvontapalveluiden hyödyntäminen siirtyy hankkeesta tulevaisuudessa Monikulttuurikeskus Glorian Info-Glorian neuvontapisteeseen. Asuinalueilla ja virastoissa tehtävä jalkautuva neuvonta jatkuu osittain Paremmin Yhdessä ry:n OSANA (2018-2020) -hankkeessa. Hankkeen neuvonnan kautta tavoitettiin yli 1 200 henkilöä, joiden voimavaroja toimia itsenäisesti tuettiin tarjoamalla tietoa yhteiskunnallisista asioista. Hanke lisäsi myös eri asuinalueiden toimijoiden ymmärrystä yhteistyöstä monikulttuuristen asukkaiden parissa ja samalla moninaistuvan yhteiskunnan huomioiminen arkipäiväistyi. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta mahdollistavia tapahtumia järjestettiin 49 hankeaikana, joihin osallistui 1420 henkilöä. Myös maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien henkilöiden ammatillisen osaamisen kasvu lisääntyi hankekunnissa erilaisten koulutusten ja mentoriryhmien myötä, joita hankkeessa pidettiin 8 kappaletta ja joihin osallistui 320 henkilöä. Keski-Suomen maakunnassa maahanmuuttotyötä tekevät henkilöt ovat voineet kasvattaa verkostojaan sekä monikulttuurisuusosaamista mentoroinnin tuella. Lisäksi hankkeessa tutustuttiin ulkomailla toimiviin hyviin käytänteisiin (ks. matkaraportit alla), mikä mahdollistaa uusien ja innovatiivisten toimintamallien hyödyntämisen Keski-Suomessa. Hanketuloksena saatiin uusia, erilaisia näkökulmia ja malleja kotouttamistyöhön. Näitä jaettiin yhteistyökumppaneille ja hankekuntiin.

Project Together More – Immigrants as Part of the Society (ESF, 2017 – 2018) has been a two-year long project focused on bringing diversity to the forefront of neighborhood activity, community outreach and knowledge sharing. Through four project objectives of localized advising services, diversity trainings and mentorship groups, low-threshold community gatherings, and exchange of good practices from Finland and abroad, Project Together More has increased mutual understanding, intercultural respect, and a WE-sense of community among different actors, citizens, and organization in Central Finland.

Hankkeen matkaraportit:

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: