Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

#Kiinniveti – esiselvityshanke

EU-logoja.

Pesäpuu ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n #Kiinniveti – Esiselvityshankkeessa selvitetään lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden 18–29-vuotiaiden nuorten koulu- ja työllistymispolkuja tukevia ja estäviä tekijöitä. Hankkeen rahoitusta tukee Euroopan sosiaalirahasto.

Laajoista rekisteritutkimuksista tiedämme, että sijaishuollosta itsenäistyneet nuoret eivät pääse kiinni koulutukseen ja työelämään kiinni samalla tavalla, kuin ikätoverinsa. Koulutuksella ja työelämään kiinnittymisellä taas on todistetusti merkittäviä hyvinvointia tukevia tekijöitä. Haitalliset lapsuuden ajan kokemukset ja haastavat elämäntilanteet vaikuttavat usein vielä myöhemmin elämässä.

#Kiinniveti-esiselvityshankkeen tavoitteena on työskennellä yhdessä sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten, heidän kanssaan työskentelevien ja heitä kohtaavien ammattilaisten kanssa. Yhdessä eri kohderyhmien kanssa selvitetään niitä tekijöitä, jotka tukevat kouluttautumista ja työllistymistä sekä niitä tekijöitä, jotka haastavat näiden toteutumista.

Esiselvityshankkeessa tuotetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon kehittämisessä entistä enemmän nuorten tarpeita vastaavaksi erityisesti työllistymisen ja kouluttautumisen näkökulmasta. Esiselvitys toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana pääasiasiassa Keski-Suomen alueella.

Esiselvityksessä tehdään mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Järjestetään sijaishuollosta itsenäistyneille nuorille kolme työpajaa ja Nuorten foorumi, jossa pohditaan kouluttautumista ja työllistymistä tukevia ja haastavia tekijöitä.
  • Kerätään sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten näkemyksiä kouluttautumista ja työllistymistä tukevista ja haastavista tekijöistä sähköisellä kyselyllä.
  • Järjestetään aiheeseen liittyvä tapaaminen tutkijoiden kanssa verkossa.
  • Järjestetään tapaamisia kuntien, jälkihuollon palveluntuottajien, TE-toimistojen, Ohjaamojen ja muiden kohderyhmään kuuluvien parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa tapaamisia, joissa selvitetään heidän näkemyksiään kohderyhmään kuuluvien nuorten kouluttautumista ja työllistymistä tukevista ja haastavista tekijöistä.
  • Kartoitetaan vähintään kolme potentiaalista toimintamallia, joilla voitaisiin tukea sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kouluttautumista ja työllistymistä.
  • Selvitetään yhdessä KYT:n kanssa heidän kehittämänsä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen menetelmän hyödyntämisestä kohderyhmään kuuluvien nuorten ammatillisen koulutuksen tukemiseksi.
  • Järjestetään yhteiskehittämistilaisuus nuorille ja ammattilaisille hankkeessa kerätyn ja koostetun materiaalin jatkotyöstämiseksi.
  • Koostetaan kaikki hankkeen toimenpiteet ja tulokset yhteen raportiksi.

Lisätietoja: Onni Westlund, onni.westlund@pesapuu.fi, 045 886 3326

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

KYT tiedottaa -logo
Valtioneuvosto asetti torstaina 22.4.2021 uuden sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan ja sen arviointi- ja avustusjaoston kaudelle 2021-2025. Yhdeksi neuvottelukunnan varajäsenistä nimettiin KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen.
Lue lisää
Tiedote 22.4.2021, vapaa julkaistavaksi Keskisuomalaista järjestötyötä esittelevä video on julkaistu. Videolla järjestöissä mukana olevat henkilöt kertovat omin sanoin siitä, mitä järjestöt heille merkitsevät ja miten
Lue lisää
Oikeusministeriö asetti keväällä 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottaviksi yhdistyslain muutoksiksi ja muuksi kansalaistoiminnan sääntelyksi. Työryhmän ehdotus julkaistiin helmikuussa 2021. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Lue lisää
Tiedote 19.4.2021 Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsenet kaudelle 2021-23 on valittu. Keski-Suomen edustajaksi neuvottelukunta hyväksyi Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ehdotuksen mukaisesti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n.
Lue lisää