Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

#Kiinniveti – esiselvityshanke

EU-logoja.

Pesäpuu ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n #Kiinniveti – Esiselvityshankkeessa selvitetään lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden 18–29-vuotiaiden nuorten koulu- ja työllistymispolkuja tukevia ja estäviä tekijöitä. Hankkeen rahoitusta tukee Euroopan sosiaalirahasto.

Laajoista rekisteritutkimuksista tiedämme, että sijaishuollosta itsenäistyneet nuoret eivät pääse kiinni koulutukseen ja työelämään kiinni samalla tavalla, kuin ikätoverinsa. Koulutuksella ja työelämään kiinnittymisellä taas on todistetusti merkittäviä hyvinvointia tukevia tekijöitä. Haitalliset lapsuuden ajan kokemukset ja haastavat elämäntilanteet vaikuttavat usein vielä myöhemmin elämässä.

#Kiinniveti-esiselvityshankkeen tavoitteena on työskennellä yhdessä sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten, heidän kanssaan työskentelevien ja heitä kohtaavien ammattilaisten kanssa. Yhdessä eri kohderyhmien kanssa selvitetään niitä tekijöitä, jotka tukevat kouluttautumista ja työllistymistä sekä niitä tekijöitä, jotka haastavat näiden toteutumista.

Esiselvityshankkeessa tuotetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon kehittämisessä entistä enemmän nuorten tarpeita vastaavaksi erityisesti työllistymisen ja kouluttautumisen näkökulmasta. Esiselvitys toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana pääasiasiassa Keski-Suomen alueella.

Esiselvityksessä tehdään mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Järjestetään sijaishuollosta itsenäistyneille nuorille kolme työpajaa ja Nuorten foorumi, jossa pohditaan kouluttautumista ja työllistymistä tukevia ja haastavia tekijöitä.
  • Kerätään sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten näkemyksiä kouluttautumista ja työllistymistä tukevista ja haastavista tekijöistä sähköisellä kyselyllä.
  • Järjestetään aiheeseen liittyvä tapaaminen tutkijoiden kanssa verkossa.
  • Järjestetään tapaamisia kuntien, jälkihuollon palveluntuottajien, TE-toimistojen, Ohjaamojen ja muiden kohderyhmään kuuluvien parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa tapaamisia, joissa selvitetään heidän näkemyksiään kohderyhmään kuuluvien nuorten kouluttautumista ja työllistymistä tukevista ja haastavista tekijöistä.
  • Kartoitetaan vähintään kolme potentiaalista toimintamallia, joilla voitaisiin tukea sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kouluttautumista ja työllistymistä.
  • Selvitetään yhdessä KYT:n kanssa heidän kehittämänsä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen menetelmän hyödyntämisestä kohderyhmään kuuluvien nuorten ammatillisen koulutuksen tukemiseksi.
  • Järjestetään yhteiskehittämistilaisuus nuorille ja ammattilaisille hankkeessa kerätyn ja koostetun materiaalin jatkotyöstämiseksi.
  • Koostetaan kaikki hankkeen toimenpiteet ja tulokset yhteen raportiksi.

Lisätietoja: Onni Westlund, onni.westlund@pesapuu.fi, 045 886 3326

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Iloisia ihmisiä keskustelee pöydän ääressä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Jyväskylän kaupunki toivottavat tervetulleeksi 7.10.2021 klo 18-19.30 pidettävään järjestöiltaan. Järjestöillassa keskustellaan yhdistysten toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin kanssa. Tapahtuma pidetään Matara-salissa Kansalaistoiminnankeskus
Lue lisää
Mataran lippu salossa
Keväällä 2021 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamalla pienkeräyksellä tavoiteltiin Kansalaistoiminnankeskus Mataran näkyvyyden ja löydettävyyden parantamista. Saimme kasaan mukavan rahasumman, jolla saimme hankittua Matara-lipun. Kiitos tuhannesti
Lue lisää
Keski-Suomen kansanedustajat Villa Ranan portailla.
Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia maanantaina 16.8.2021 ja keskustelivat keskisuomalaisten järjestöjen toiminnasta ja merkityksestä maakunnan asukkaille sekä järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta. Järjestöjen
Lue lisää
kyt lausunto valtionavustus käytännöt
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on ottanut muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa kantaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista koskeviin ehdotuksiin. Valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen järjestöjaosto on
Lue lisää