KYT-tilitoimiston palvelut

KYT-tilitoimisto on yleishyödyllisin periaattein toimiva osuuskuntamuotoinen yhteiskunnallinen yritys. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan ovat perustaneet yhdeksän järjestöä vuonna 1999.

Tarjoamme vankkaa asiantuntijuutta

 • yhdistysten ja järjestöjen taloushallinnosta ja kirjanpidosta
 • erilaisten hanke- ja kehittämisrahoitusten hallinnoinnista, maksatuksista ja raportoinnista ja
 • yhdistysten verotuskysymyksistä.

Palveluiden jatkuvuudesta ja laadusta huolehtii viiden työntekijän työyhteisö. Saat meiltä oman henkilökohtaisen kirjanpitäjän lisäksi muiden työntekijöiden työpanoksen lomien ja poissaolojen ajalle. Toimintaperiaatteinamme on avoin ja tiivis vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

Asiakkaanamme saat yksilöllistä, luottamuksellista ja joustavaa palvelua järjestösi taloushallinnon hoitamisessa. Toimintamme arvot ovat asiakas- ja järjestölähtöisyys, innovatiivisuus, luottamus ja yhdenvertaisuus.

Konsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme tarvittaessa taloushallinnon konsultointia mm. taloushallinnon raporttien analyysissä ja tulkinnassa. Teemme asiakkaan tarvitsemia laskelmia ja sisäisen laskennan raportteja, kuten kassavirtalaskelmia ja erillisbudjetteja, talouden kokonaisuuden hallitsemiseksi.  Osallistumme myös hallituksen kokouksiin asiakkaan niin halutessa.

Kirjanpito ja budjetointi, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, veroilmoitukset

 • Tositteiden tallennus järjestelmään ja näiden pohjalta arvonlisäveroilmoitukset ilmoituskausittain
 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Veroilmoituksen laatiminen tilinpäätöksen pohjalta
 • Talousarvion syöttö ohjelmaan ja luonti edellisvuoden toteumien perusteella, talousarviovertailut toteutuneisiin tuloihin ja kuluihin

Palkanlaskenta, matkalaskujen käsittely ja maksatus, palkkojen ilmoitukset

 • Palkkojen ja palkkioiden laskenta, palkkalaskelmien lähetys asiakkaalle, palkkojen, ay-maksujen ja ulosottomaksujen maksatukset, palkkatodistukset, tulorekisteri-ilmoitukset
 • Matkalaskujen käsittely sähköisesti tai paperilla, maksatus ja tulorekisteri-ilmoitukset
 • Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksatus
 • Eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusilmoitukset
 • Kelan ja vakuutusyhtiön päivärahahakemukset
 • Henkilöstöhallinnossa avustaminen

Ostolaskujen käsittely ja maksatus

 • Ostolaskujen maksatus
 • Ostolaskujen sähköinen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, paperisten laskujen syöttäminen sähköiseen järjestelmään
 • Ostoreskontran ylläpito

Myyntilaskujen teko, maksujen seuranta

 • Myyntilaskujen teko ja lähetys paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuina
 • Myyntireskontran ylläpito, kohdistumattomien maksusuoritusten kuittaaminen
 • Maksumuistutusten lähettäminen, laskujen ohjaus perintätoimistoon

Palkkatuki- ja kuntalisähakemukset sekä maksatuspyynnöt TE- ja ELY-keskukselle sekä kunnille

Hankemaksatushakemukset ja selvitykset

 • Eri rahoittajien (esim. EU/ESR) hankemaksatushakemusten ja talousselvitysten tekeminen
 • STEA:n avustushakemuksiin taloustietojen laskeminen ja täyttäminen, maksatushakemukset ja talousselvitykset
Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: