Paikko ®

PAIKKO nimitystä käytetään Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hanketoiminnassa vuosina 2012-2020 kehitetyistä ja käyttöönotetuista osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen työkaluista ja niitä tukevasta koulutus- ja neuvontatoiminnasta. Työkaluja on kehitetty yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa ja rinnan muiden opinnollistamisen menetelmien kanssa. Tällä hetkellä PAIKKOmalli on käytetyin opinnollistamisen työkalupakki erityisesti työpajatoiminnassa. Käyttäjäpohja on laaja ja mukana on myös yrityksiä, jotka ovat nähneet osaamisen tunnistamisen hyödyt omassa toiminnassaan. Toiminnassa on tehty paljon rohkeita kokeiluja soveltamalla työkalujen käyttöä uusissa toimintaympäristöissä ja uusille kohderyhmille. Näin niiden käytöstä on saatu paljon tietoa ja käytännön kokemusta, jonka avulla mallia on kehitetty edelleen. Toimintaa toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Opinnollistaminen hankesuunnitelmassa?

PAIKKOtoiminta voi olla mukana työllistämis- ja osallisuushankkeiden osatoteuttajana silloin, kun osaamisen tunnistamista tarvitaan. Hanketoteutukseen varataan työaikaa oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen sekä uusien kohderyhmäkohtaisten menettelytapojen ja toimintamallien suunnittelemiseen yhdessä projektin muiden toteuttajien kanssa. Hankkeissa ei useinkaan kannata lähteä rakentamaan uusia osaamisen tunnistamisen malleja, vaan kannattaa miettiä olemassa olevien mallien ja työkalujen uusia käyttötapoja ja soveltamisalueita.

Tutustu toimintaamme ja kysy lisää: www.paikko.fi

PAIKKOtoiminnan perusta:

  • oppimismahdollisuuksia työpaikoilla verrataan ammatillisten perustutkintojen valtakunnallisiin perusteisiin
  • työpaikasta laaditaan raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä, joka on pohja siellä tapahtuvalle osaamisen havainnoinnille
  • ennen osaamistodistuksen käyttöönottoa jokainen käyttäjä saa koulutuksen osaamistodistustietokannan käyttöön ja PAIKKOtoiminnan perusteisiin

PAIKKO työkalut on kehitetty PAIKKO – paikka pajalta ESR -hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä keskisuomalaisten kuntien ja työpajatoimijoiden kesken 2012 – 2014.

PAIKKO on KYT ry:n rekisteröimä tuotemerkki.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
040 030 4108
Matarankatu 6 A 1
40100
Jyväskylä
Kaisa Peuha
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
Matarankatu 6 A 1
40100
Jyväskylä
Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: