Työbileet – kohti uuden ajan työtä

Työbileet – kohti uuden ajan työtä | 1.3.2018 – 31.5.2020

Työbileet – kohti uuden ajan työtä -hankkeessa tavoitteena on mallintaa ja testata ohjausmenetelmiä, joilla edistetään yrittäjämäistä työllistymistä yhteisöllisissä organisaatioissa. 

Testauksen kohteena on kaksivaiheinen Työbile-toimintamalli. Ensimmäisessä vaiheessa osallistuja kartoittaa osaamistaan ja havainnoi mahdollisuuksia työpaikoilla järjestettävissä kohtaamistapahtumissa. Toisessa vaiheessa osallistujaa ohjataan pitkäaikaisesti ja tarpeidensa mukaisissa jaksoissa yrittäjämäiseen toimintaan. 

Testauksessa kohderyhmänä ovat koulutetut, työttömät maahanmuuttajat ja yhteistyökumppaneina pienet, innovatiiviset, kasvuhaluiset yritykset. Näin selvitetään, voidaanko menetelmän avulla vahvistaa haasteellisen kohderyhmän työllistymismahdollisuuksia. 

Tuloksista nähdään myös, edistääkö kulttuurien kohtaaminen työpaikoilla esim. pienyritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tai innovoi muuta kehitystä. Hankkeen tuloksena syntyy suositukset, miten yrittäjämäiseen työhön tulisi opastaa työnhakuvaiheessa. Hanke edistää osaltaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Yhteydenotot Työbileet -hankkeeseen:  tyobileet@innoverkko.com 

Hankkeen toteuttaja: INNOtyöverkko osuuskunta

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: