Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden METELI – verkosto

METELI on Jyvässeudun mielenterveys- ja päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka tarkoitus on auttaa ammattilaisia löytämään toistensa palveluita paremmin. Näin pystymme ohjaamaan asiakkaita paremmin oikeiden palveluiden piiriin.

Verkoston tavoitteet ovat

* Yhteistoiminnallinen palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
* Toimijoiden tunnetuksi tekeminen
* Yhteisen vaikuttamisen vahvistaminen
* Toiminnassa korostetaan sosiaalista kuntoutumista, kuntoutustyön pitkäjänteisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä.

METELI ylläpitää Mielenpolut -sivua, josta löytyy tietoa mielenterveyspalveluita tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Verkosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Yksi toimijoista on vuorollaan vetovastuussa.

Lisätietoja:

Päivi Antila-Kokko
JST Solum Oy
050 410 7231
paivi.antilakokko@jst.fi

Jyvässeudun mielenterveys- ja päihdetoimija, liity mukaan verkoston Facebook-ryhmään!

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydässä mielenterveys- ja päihdejärjestöjä edustavat kaudella 2023-24 Tuija Hauvala Kriisikeskus Mobilesta (tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi) ja Jussi Suojasalmi Sovatek-säätiöstä (jussi.suojasalmi@sovatek.fi).

Tervetuloa rakentamaan monipuolista ja ammatilllista verkostoa. Yhdessä olemme vahvoja !

Tutustu myös Keski-Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä koottuun kattavaan tietopakettiin sekä päihde- ja riippuvuustyön järjestöjen infograafiin (alla kuvana).

METELI-verkosto syntyi vuonna 2008 Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry:n/ Suvimäen Klubitalon aloitteesta.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: