Kuntatutka

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön(* rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa. Kuntatutkan avulla saadaan kokonaiskuva siitä, millaiset yhteistyön rakenteet ja käytännöt kunnissa on, miten ne tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä ja miten strateginen yhteiskehittäminen toteutuu kunnissa.

Kuntatutka on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sitä päivitetään vuosittain. Aineisto on kerätty puhelinhaastatteluin ja osin sähköpostikyselyin Keski-Suomen 22 kunnan viranhaltijoilta/työntekijöiltä. Saatuja vastauksia on peilattu aina vuoden takaisiin tietoihin.

Kuntatutkasta vastaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.

Kuntatutka on mallinnettu Innokylään. Siellä pääset perehtymään kuntatutkaan työ- ja tiedonkeruuvälineenä sekä halutessasi ottamaan mallin omaan käyttöösi. Yhteistyön arvioinnissa ja kehittämisessä oivia apuvälineitä ovat Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja –tarkistuslista ja kehityskeskustelutyökalu.

(*Järjestöllä tarkoitetaan kuntatutkan yhteydessä kaikkia rekisteröityneitä järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja)

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2023

Aineistossa oli mukana teemakysymys, jolla selvitettiin, millaisia muutoksia kunnat odottavat yhteistyön toteuttamiseen järjestöjen kanssa lähivuosien aikana.

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2022

Aineistossa oli mukana teemakysymys, jolla selvitettiin kunnan viranhaltijoiden odotuksia ja huolenaiheita liittyen järjestöjen, kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön sekä yhteistyön onnistumisen edellytyksiä.

Vuosien 2019-2021 aineistot pyydettäessä ja lisätiedot: erityisasiantuntija Anu Hätinen, etunimi.sukunimi@kyt.fi tai p. 050 599 6293.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[post_grid id="1886"]